"Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie muzealniczej" z cyklu: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej"


-

Stacjonarnie (Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej) lub hybrydowo, lub zdalnie w zależności od sytuacji w kraju
Lublin, Plac Litewski 3

Ideą konferencji jest dyskusja na temat wpływów wielokulturowości na kształtowanie lokalnej przestrzeni życiowej na pograniczach będących strefą przenikania kulturowego. Oddziaływanie na relacje społeczne, pielęgnowanie tradycji, a także modelowanie zwyczajów jest dla nas obecnie szczególnie interesujące, zwłaszcza w kontekście nowo powstałego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Podejście do tematu w odniesieniu do kresów wschodnich wymaga ukazania wszelkich implikacji, jakie powodowała różnorodność, z uwzględnieniem mitów na temat ówczesnej idylliczności wielonarodowości etnicznej wynikających z zatarcia pamięci o hierarchiczności czy nierównościach społecznych potęgowanych przez zacofanie tych terenów i brak polityki władz polskich odnośnie do żyjących tam grup narodowościowych. Zagadnienie to wydaje się szczególnie aktualne dzisiaj, w dobie swobodnej migracji, kiedy z tego typu problemami zmaga się wiele państw.