Cyprian Norwid – nowe rozpoznania


-

Lublin

W bieżącym roku mija dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida. Jest to ważna okazja, aby przypomnieć tego wielkiego twórcę, a jego dzieło usytuować we współczesnych  kontekstach. Twórczość autora Vade-mecum jest bowiem żywym zjawiskiem kulturowym. Dzieło Norwida w dużej mierze idiomatyczne, zrywające z utrwalonymi szablonami, a także przekraczające konwencje narodowe i artystyczne, stanowi wciąż wielkie wyzwanie dla czytelnika. Proponujemy m.in. następujące kręgi problemowe:

1.       Ukryte znaczenia Norwidowych utworów.

2.       Mało znane archiwalia i niezauważona spuścizna pozaliteracka Norwida.

3.       Norwid w planie europejskiej historii idei i sztuki oraz literatury światowej.

4.       Recepcja Norwida w pokoleniach emigrantów XX i XXI wieku. 

5.       Próby odczytania Norwida na tle współczesnych globalnych przeobrażeń.

Konferencja jest planowana w trybie stacjonarnym w Lublinie. Będzie ona okazją do dyskusji w gronie badaczy dzieła pisarza oraz – miejmy nadzieję – wydarzeniem promującym jego dokonania w szerszych kręgach odbiorców. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym sympozjum, prosząc zarazem o nadesłanie abstraktu wystąpienia najdalej do 20 czerwca br. na adres: rzajac@kul.pl .Szczegóły organizacyjne zostaną podane w późniejszym terminie uczestnikom, których referaty  zostaną włączone do programu konferencji.

Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof.KUL www.kul.pl/zajaczkowski


Aktualizacja:  2021-06-27