Ogólnopolska konferencja naukowa "Dyskursy codzienności"


-

Online

Czy zastanawiamy się nad tym, jak wygląda nasza codzienność? Zapewne – z uwagi na ostatni rok – w jakimś stopniu zdajemy sobie sprawę, że dotychczasowy porządek uległ zmianie. Jaki jednak on był? Jakie elementy składały się na to, co nazwać można codziennością? Kwestia ta nie dotyczy wyłącznie aspektu współczesnego, lecz – jeśli poszerzyć jej zakres – odnosi się do wielorako rozumianej przeszłości. tej bliżej i tej dalej. Tej znanej, tej historycznej a nawet tej wyobrażonej. Dlatego organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi problemami:

·         codzienność kulturowa;

·         codzienność współczesna i historyczna;

·         codzienność czasów niepokojów, wojen, rewolucji;

·         codzienność technologiczna;

·         codzienność zmieniających się cywilizacji;

·         pokoleniowość;

·         kultura a codzienność;

·         przeciętność i nieprzeciętność codzienności;

·         codzienność w ujęciu filozoficznym;

·         psychologia codzienności;

·         codzienność w sztuce (i partycypacji w sztuce) – literatura, film, serial, komiks;

·         codzienność osób niepełnosprawnych;

·         codzienność polityczna’

·         media i social media;

·         celebracja codzienności;

·         codzienność celebrytów i fascynacja nimi;

·         codzienność a religijność – dawniej i obecnie;

·         codzienność a zmiana(y);

·         biografie i wspomnienia;

·         zaburzenia i wyłomy w codzienności;

·         życie rodzinne i życie poza nawiasem;

·         codzienność w żałobie, traumie, utracie;

·         przyjaźnie, więzi, relacje, emocje;

·         codzienność innych (także dawnych) kultur;

·         codzienność a fikcja (także światotwórcza);

·         codzienność zawodowa;

·         codzienność akademicka;

·         codzienność idealizowana, mitologizacja codzienności;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

 


Źródło:  http://dcekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2021-05-31 19:18:03