Spółdzielczość – tradycje, wyzwania i szanse w XXI w. Pamięci księdza Prałata Wacława Blizińskiego (1870-1944), pioniera polskiej spółdzielczości wiejskiej.


-

Sala Odczytowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 66

W trakcie dyskusji podjęty zostanie temat ruchu spółdzielczego na ziemiach polskich. Jesteśmy otwarci na metodologie reprezentujące różne szkoły i teorie badawcze.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji podjęte zostaną następujące zagadnienia:

1.       Rozwój  spółdzielczości na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

2.       Działacze ruchu spółdzielczego

3.       Rola kobiety w tworzeniu spółdzielczości polskiej

4.       Rola kościoła w tworzeniu spółdzielczości polskiej

5.       Spółdzielczość w działalności mniejszości etnicznych

6.       Spółdzielczość polska w świadomości historycznej  oraz działania przywracające pamięć o niej

7.       Miejsca pamięci, zabytki i pamiątki spółdzielczości polskiej

8.       Światowy ruch spółdzielczy

9.       Problematyka i metodologia badań nad spółdzielczością

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Konferencja odbywa się w trybie stacjonarnym. Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 min. Karty zgłoszenia (formularz w załączeniu) prosimy nadsyłać na adres spoldzielczosc@nikidw.edu.pl najpóźniej do 5 lipca 2021r. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmie Komitet Naukowy Konferencji w terminie do 12 lipca 2021r. Organizatorzy zapewniają możliwość skorzystania z laptopa i rzutnika oraz dostęp do Internetu w czasie wystąpienia.

Możliwy jest nieodpłatny udział bierny za pośrednictwem platformy elektronicznej pod warunkiem wcześniejszej rejestracji do 31 sierpnia 2021r.

PLANOWANY JEST DRUK ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa

 

OPŁATY

Opłata konferencyjna w wysokości 300,- zł (brutto) obejmuje: wpisowe, materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiadowy, druk materiałów pokonferencyjnych w redagowanej monografii. Opłatę należy wnieść do 16.08.2021. Numer konta bankowego zostanie podany uczestnikom wraz z informacją o przyjęciu zgłoszenia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formuły konferencji ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju.

 

KALENDARZ

do 5 lipca 2021: przyjmowanie zgłoszeń

12 lipca 2021: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa

31 lipca 2021: ogłoszenie programu

do 16 sierpnia 2021: wpłaty za uczestnictwo

24 września 2021: konferencja w godzinach 10-16

30 listopada 2021: nadsyłanie artykułów do publikacji