Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych


-

Politechnika Częstochowska
Częstochowa, Konferencja on-line

Celem konferencji jest wieloaspektowa i interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami dotyczącymi współdziałania i współdzielenia na poziomie indywidualnym, wewnątrzorganizacyjnym oraz międzyorganizacyjnym.

We współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabierają dobra niematerialne, a także pozaekonomiczne formy kapitału, takie jak kapitał społeczny bądź kulturowy. Mimo kurczenia się różnego typu zasobów surowcowych w skali świata, powstaje coraz więcej zasobów niematerialnych. Konsekwencją tego są dylematy dotyczące zarówno ich redystrybucji, jak i wykorzystania. Wyzwaniem staje się również aktywizowanie jednostek, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych do współdziałania w celu efektywniejszego, bardziej sprawiedliwego i dającego satysfakcję dostępu do zakumulowanego kapitału we wszelkich jego formach.

Ponieważ zjawiska te zachodzą na wielu płaszczyznach, organizatorzy konferencji zapraszają do udziału i dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin nauki, w szczególności socjologii, psychologii, zarządzania, prawa oraz ekonomii. Formuła konferencji przewiduje również udział praktyków inicjujących współpracę i współdziałanie między obywatelami, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Główne tematy konferencji:

1. Człowiek w sytuacji współdziałania i współdzielenia się
2. Współpraca w zarządzaniu przedsiębiorstwami
3. Potencjał współdziałania i współdzielenia się w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych
4. Współpraca i współdzielenie się w sytuacji lockdownu

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (Artykuł rejestowany jako "Rozdział w monografii" = 20 pkt.)

WAŻNE DATY:

15.07.2021 przyjmowanie zgłoszeń wraz z abstraktem artykułu
21.07.2021 potwierdzenie przyjęcia zgłoszonego tematu
01.09.2021 wniesienie opłaty konferencyjnej
15.09.2021 nadesłanie pełnych tekstów (zgodnie z wymaganiami edytorskimi dostępnymi na stronie internetowej konferencji)
07.10.2021 przesłanie przez organizatorów pełnego programu konferencji


Źródło:  http://skisoft.pl/lukabi/lpi/2021

Aktualizacja:  2021-06-22 15:33:53