II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce."


-

Wydział Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa, Nowoursynowska 159c (budynek 32)

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”, która odbędzie się formie stacjonarnej na Wydziale Żywienia Człowieka, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c (budynek 32) dnia 18 listopada 2021 roku.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy Konferencji na formę zdalną z powodów niezależnych od Organizatora.

Konferencję organizuje Koło Naukowe Żywieniowców działające przy Wydziale Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

>>Patronat honorowy<<
Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka prof. dr hab. Dominika Guzek
Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. 

Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski,
a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi.

>>Nagrody i publikacje<<
Dla laureatów (zdobywców I miejsca) w każdej z sesji przewidziano możliwość nieodpłatnej publikacji w czasopiśmie „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)”. Dodatkowo każdy uczestnik konferencji ma możliwość odpłatnej publikacji treści konferencyjnych w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość ISSN 2451-0777 (wersja on-line), ISSN 2451-0769 (wersja drukowana)”, a Organizator jest pośrednikiem w postępowaniu recenzowania prac zgłoszonych do publikacji w wyżej wymienionym czasopiśmie. Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Konferencji.

Najważniejsze daty!
 18.10.2021 - przesłanie formularza zgłoszeniowego
 04.11.2021 - przesłanie abstraktów
 10.11.2021 - przesłanie poprawionych abstraktów
 18.11.2021 - termin konferencji
Opłaty:
 120 zł brutto dla studentów SGGW w Warszawie
 150 zł brutto dla pozostałych studentów
 

>>Zapisy<<
https://forms.office.com/r/1Lzp9pJMxC 

>>Regulamin i załączniki<<
https://wzc.sggw.edu.pl/konferencja-studentow-i-doktorantow/ 

>>Facebook<<
https://fb.me/e/1joyoxf4W


Źródło:  https://wzc.sggw.edu.pl/konferencja-studentow-i-doktorantow/

Aktualizacja:  2021-09-08