II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy’’


-

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, ul. Strażnicza 1–3

Formularz zgłoszeniowy w języku polskim: https://forms.gle/otuEg37o3uUad9T87
Application for active participants in English: https://forms.gle/W8oWS4zdBPHhXmJUA

II  Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy’’ to wydarzenie pozwalające na prezentację swoich pomysłów (także po raz pierwszy), czy dorobku naukowego przed szeroką, międzynarodową publicznością!

Termin i miejsce - 19-21 listopada 2021 r.
Konferencja będzie trwała trzy dni i zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej.

Prelegenci mogą wygłosić referat stacjonarnie (w pierwsze dwa dni konferencji tj. 19 i 20 listopada) w CSNE we Wrocławiu lub w formie referatu online (za pośrednictwem platformy ZOOM). Podobnie jak w pierwszej edycji, także podczas 2. MIKN sesje będą się odbywać w dwóch językach: zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Referenci deklarują swoje preferencje dotyczące formy wystąpienia w formularzu zgłoszeniowym.


Cel
Temat konferencji wynika z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej Europie. Wydarzenie ma służyć promowaniu młodych talentów naukowych: studentów i doktorantów, a także idei badań interdyscyplinarnych. Konferencja jest kierowana zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących badaczy.  

Dla kogo?
Zapraszamy do udziału reprezentantów rozmaitych dyscyplin badawczych: od socjologii, przez historię, politologię, ekonomię, prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filozofię, do psychologii. Żeby wziąć udział w konferencji nie musisz mieć doświadczenia w wygłaszaniu referatów! O możliwości wystąpienia decyduje adekwatność tematu wystąpienia oraz nadesłany abstrakt. By zwiększyć swoje szanse na udział w konferencji proponujemy podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na 1 z 8 pytań badawczych naszego wydarzenia.

Tematyka
Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, więc możesz wybrać temat blisko Twoim zainteresowaniom. W tym roku zagadnienia zostały podzielone na dwa bloki tematyczne:

1. Ścieżka badawcza
- Badania nad nierównościami – metodologia, problemy badawcze i wyzwania
  operacjonalizacji 

2.Ścieżka analityczna
- Nierówności między płciami: Gender Studies i perspektywy krytyczne
- Ekonomiczne i gospodarcze aspekty nierówności
- Technologiczne aspekty nierówności
- Unia Europejska i Europa: nierówności w zrzeszeniach ponadnarodowych oraz koncepcje
  peryferyjności państw
- Współczesne nierówności regionalne i mniejszościowe
- Niwelowanie nierówności
- Przyszłość nierówności i wyzwania idei “degrowth”

Publikacja pokonferencyjna
Po konferencji przewidziana jest możliwość przesłania artykułu i –po uzyskaniu pozytywnej recenzji – publikacji tekstów w języku angielskim w monografii, w której ukazanie się artykułu zapewnia autorom(-kom) 20 punktów. Praca wydana będzie przez Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

__________________________________________________________


Harmonogram II MIKN:
▪ 15 października 2021 r. – Przesłanie zgłoszenia na konferencję, wraz z oświadczeniem RODO i abstraktem (150-300 słów) z uwzględnieniem słów kluczy(wytyczne dot. abstraktu oraz oświadczenia zostały uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym oraz regulaminie konferencji– link poniżej).
▫ 22 października 2021 r.–Przesłanie drogą mailową informacji o zakwalifikowaniu się do zgłoszonych osób (na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym)
▪ 2 listopada 2021 r. – Ostatni dzień wnoszenia opłat za udział w II MIKN (dzień wpłynięcia środków na konto organizatora) oraz przesyłania na adres mikn@uwr.edu.pl ewentualnych danych do faktury
▫ 10 listopada 2021 r. – Publikacja programu konferencji
▪ 19-21 listopada 2021 r. – II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
▫ 6 grudnia 2021 r. – Wysłanie do uczestników II MIKN certyfikatów potwierdzających udział w konferencji naukowej (do osób spoza Europy drogą mailową, do osób zamieszkujących obszar Europy drogą pocztową – chyba, że prelegent wskazał inaczej w formularzu zgłoszeniowym)
▪ 18 grudnia 2021 r. – Termin przesłania drogą mailową artykułu do recenzji (dla osób chętnych, po wniesieniu dodatkowej opłaty publikacyjnej – więcej informacji poniżej) wraz z oświadczeniem

Wydarzenie na Facebooku (prelegenci)
https://fb.me/e/3YtAwW07T

Wydarzenie na Facebooku (słuchacze)
https://fb.me/e/3VLL2dOrO

Opis konferencji w formie pliku (do pobrania) dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/document/d/10gPuqx-sz-LxG00e5HzNjry3wCz86gH75Sc2mln-hOU/edit?usp=sharing __________________________________________________________


Informacje techniczne dot. konferencji:
Forma konferencji: hybrydowa (wystąpienia prelegentów stacjonarne oraz online – zależnie od preferencji prelegenta)
Czas wystąpienia prelegenta: 20 minut referatu + 10 minut dyskusji
Język wystąpienia: angielski lub polski
Język publikacji: angielski
Certyfikaty: każdy uczestnik konferencji uzyska certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej, który zostanie wysłany do dnia 6 grudnia 2021 r. 

Czynny udział w konferencji jest płatny 
Dla prelegentów występujących online przewidziana jest opłata 50 zł, natomiast osoby zdecydowane na wystąpienie stacjonarne będą zobowiązane do wniesienia opłaty wysokości 130 zł

Uczestnicy bierni nie ponoszą żadnych kosztów!

_________________________________________________________

Informacje dot. publikacji artykułu w monografii pokonferencyjnej: 

Kto może opublikować swój artykuł?
Każdy uczestnik 2. MIKN – który zdecyduje się na wniesienie dodatkowej opłaty publikacyjnej (więcej informacji w części „OPŁATY” –  ma możliwość zgłoszenia tekstu do publikacji w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Jakie korzyści płyną z publikacji artykułu?
Publikacja rozdziału w monografii pokonferencyjnej daje autorowi(-ce) 20 punktów. Zgłoszenie wymaga od uczestnika dodatkowej opłaty uwzględnionej w tabeli z kosztami rekrutacyjnymi. 

Jaka będzie forma publikacji?
Wszystkie artykuły,po przejściu pozytywnych recenzji,publikowane są w wersji papierowej i jednocześnie online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują indywidualny numer DOI. 

Jak przebiega proces recenzowania?
Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor(ka) jest informowany(-a) o wynikach recenzji i otrzymuje ją do wglądu drogą mailową. Autor(ka) ma obowiązek odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł do Redakcji w ciągu 14 dni od daty otrzymania recenzji (odesłać tekst drogą mailową). Jeśli Recenzent wskaże, że praca wymaga powtórnej recenzji, Redakcja wysyła poprawiony przez Autora(-kę) artykuł ponownie do tego samego Recenzenta.

Szczegółowe informacje otrzymasz po wniesieniu opłaty za zgłoszenie tekstu do recenzji, drogą mailową

__________________________________________________________

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!
Prześlij swoją wiadomośc na adres: kn.ide@uwr.edu.pl.
Pytania dot. opłat, faktur i publikacji pokonferencyjnej: mikn@uwr.edu.pl
Zgłoś się już dziś: czekamy na Twoje zgłoszenie!

__________________________________________________________

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Partnerem Konferencji jest program edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Conference event in English:
https://fb.me/e/LMyZhP8O


Źródło:  https://fb.me/e/3YtAwW07T

Aktualizacja:  2021-07-25 10:17:07