„SWÓJ” czy „OBCY”? (ŻYDZI – CHRZEŚCIJANIE – MUZUŁMANIE)


-

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
Podkowa Leśna, Jana Pawła II, 39

Konferencja (w trybie on-line) ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Szczególnie zachęcamy do prezentacji nie publikowanych dotychczas wyników badań własnych, realizowanych w pracach doktorskich, magisterskich, grantach. 

Zakres tematyczny:
- relacje między wyznawcami religii monoteistycznych w księgach świętych
- relacje między wyznawcami religii monoteistycznych w dziejach,
- Biblia i Koran wobec obcych i niewiernych
- językowy obraz swoich i obcych w dyskursie religijnym
- wspólnota religijna a jednostka,
- Kościół a obcy
- synagoga a obcy
- muzułmanie a obcy
- radykalizm religijny, tolerancja, wykluczenie 
- "obcy przybysz" w religiach monoteistycznych 

Planowane jest wydanie punktowanej monografii zbiorowej. 
Zob: https://www.wsth.pl/wp-content/uploads/2021/08/konferencja-25-X-2021-Swoj-czy-Obcy.pdf