Ogólnopolska konferencja naukowa online "Pamięć i historia"


-

online
Online, online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. w eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości, może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zakorzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Historia i pamięć, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk zainteresowanych aspektami pamięci i historii. Mając to na uwadze organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad m.in. problematyką taką jak:

·         kultura i sztuka a pamięć, historia, przeszłość (literatura, film, seriale, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne, muzyka);

·         przeszłość jako inspiracja;

·         historia i pamięć; narracje historyczne; miejsca pamięci (archiwa, pomniki, organizacje);

·         dyskursy pamięci; niepamięć (amnezja, anamneza, wyparcie, manipulacja faktami);

·         historia i polityka; pamięć i polityka

·         pamięć zbiorowa i jednostkowa;

·         postpamięć i aspekty traumy;

·         pamięć miejsc (widmontologia);

·         edukacja a pamięć;

·         historia i (nie)pamięć jako narzędzia konstytuowania świadomości zbiorowej i/ lub narzędzia propagandowe;

·         narracje wspomnieniowe; biografie i autobiografie;

·         rekonstrukcje pamięci historycznej;

·         religia i filozofia;

·         subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;

·         historia i pamięć życia codziennego;

·         historia i mit;

·         Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;

·         historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;

·         obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;

·         historia naturalna;

·         proza historyczna i literatura faktu;

·         czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pih.ekonferencja@gmail.com mija 20 października 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://pihekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2021-09-05 13:29:36