Transfiguracje weganizmu. Materialne i nie-materialne aspekty diety bezmięsnej


-

platforma wideokonferencyjna
Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5, Sosnowiec

Koncepcja ludzkiej diety odrzucającej konsumpcję produktów pochodzenia zwierzęcego – czy to w wersji wegańskiej czy też wegetariańskiej – rozwija się na przestrzeni wieków i ewoluuje osiągając w ostatnich latach niespotykaną dotąd popularność. Ożywieniu w tym obszarze towarzyszą debaty, spory, analizy, interpretacje i polemiki, które wskazują na fakt, iż kwestia diety bezmięsnej – a co za tym idzie, praw zwierząt, związków przemysłu mięsnego ze stanem środowiska, czy wreszcie wpływu diety mięsnej na zdrowie ludzkie –  jest dzisiaj jednym z tych zagadnień społeczno-polityczno-kulturowych, w którym jak w soczewce skupia się wiele problemów współczesności.

Będąc ideą nośną i ewoluującą – chociaż dla wielu wciąż jeszcze kontrowersyjną  –  weganizm odciska swój ślad również w przestrzeni kultury materialnej. Rekwizyty kultury wegańskiej –  takie jak na przykład książki kucharskie czy też moda i sztuka wegańska  –  stanowią manifestację kulturotwórczego potencjału myśli wegańskiej na poziomie materialnym w mikro- i makro-skali: wskazują na rolę, jaką materialny wymiar weganizmu może odgrywać w kształtowaniu tożsamości współczesnych wegan i weganek oraz odsłaniają uwikłania ekonomiczno-polityczne światowej produkcji mięsa.

Organizatorzy seminarium zapraszają badaczki i badaczy pragnących pochylić się nad proponowaną tematyką z perspektywy badań kulturoznawczych, literaturoznawczych, filozoficznych, socjologicznych i historycznych. Proponowane zagadnienia obejmują, między innymi:

 

·       psychologiczny wymiar diety bezmięsnej

·       miejsce wegan w społeczności wegańskiej i nie-wegańskiej

·       historyczne ewolucje dyskursu wegańskiego

·       rekwizyty diety wegańskiej

·       kulturę materialną weganizmu

·       związki weganizmu i mody

·       weganizm w kulturach świata

·       ruchy wegańskie

·       historyczne ewolucje postaw (od buntownika do celebryty)

·       weganizm a ruchy ekologiczne

·       związki weganizmu z polityką

 

Zgłoszenia wystąpień – tytuł wystąpienia, nota biograficzna oraz abstrakt (do 200 słów) – prosimy nadsyłać do 26 listopada 2021 rokuna adres: marzena.kubisz@us.edu.pl oraz agata.sitko@humanitas.edu.pl. 

Uczestnicy zainteresowani udziałem w planowanej publikacji pokonferencyjnej ponoszą koszty jej druku.

 


Aktualizacja:  2021-09-14 07:02:36