Ogólnopolska konferencja naukowa online "Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – historie dawne i współczesne"


-

Online

Czasy, obyczaje i kultura w jakiś sposób wymagają poszukiwania bohaterów potrafiących sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed ludzkością niełatwa rzeczywistość. Mamy szansę się o tym przekonać nie tylko zaznajamiając się z tekstami kultury opiewającymi wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcili się, by pomóc innym. Lecz to poświęcenie i heroizm nie są tylko utrwalone w zapisach czy dziełach, lecz charakteryzują także naszą współczesność, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jak te, w których przyszło nam żyć. Heroizm zresztą rozumieć można na wiele sposobów, zaś aktywizm i poświęcenie nie są domeną jednostek wybranych, lecz i zwykłych obywateli, czasem przypadkowo uwikłanych w zdarzenia, a czasem podejmujących zmaganie z sytuacjami, w które właczyli się, aby zawalczyć o swoje prawa, prawa innych itp. Postawy te bywają rezultatem przekonania  że także czasy, w których żyjemy, wymagają niekiedy aktów heroizmu (realizowanego w różnych wymiarach) czy aktywizmu, u którego podstaw leżą dyskursy doniosłe i istotne dla przyszłego kształtu rzeczywistości. Z tego względu organizatorzy konferencji „zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

·         bohaterstwo i poświęcenie w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki piękne);

·         aktywizm społeczny i polityczny;

·         aktywizm polityczny; dyskursy polityczne, wolnościowe, rasowe, uchodźcze etc.;

·         walka o równość praw;

·         COVID-19;

·         katastrofy i kataklizmy;

·         media i social media – dyskursy, przykłady, bohaterowie mediów społecznościowych;

·         celebrytyzm – bohaterowie współcześni?

·         aktywizm – ekologia, prawa zwierząt etc.

·         walka o prawa człowieka;

·         przeciw wojnie;

·         dyskursy emancypacyjne dawniej i współcześnie;

·         poświęcenie i bohaterstwo w cywilizacji i filozofii Zachodu;

·         mitologie i legendy;

·         religie;

·         przeciw zniewoleniu, dyskryminacji i wykluczeniu;    

·         kult bohaterstwa, słynni bohaterowie;

·         bohaterowie dnia codziennego - strażacy, policjanci, lekarze, nauczyciele etc.
poświęcenie a obyczajowość i codzienność;

·         narracje bohaterów;

·         pedagogika;

·         psychologia;

·         działalność pro bono i charytatywna;

·         rodzina;

·         heroizm dnia powszedniego;

·         antybohaterowie;

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres bap.ekonferencja@gmail.com mija 21 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

  • abstrakt (max. 600 słów);
  • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
  • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

 https://bapekonferencja.wordpress.com/

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

dr Renata iwicka (Uniwersytet Jagielloński)

dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)


Źródło:  http://bapekonferencja.wordpress.com/

Aktualizacja:  2021-10-08 23:02:29