ZDROWIE - TERAPIA - AKTYWIZACJA Seniorów


-

Kraków

Fundacja "Maximum", Centrum Kultury - Nauki - Edukacji w Krakowie, Małopolska Akademia Seniora zapraszają do zgłaszania wystąpień i artykułów do planowanej monografii: "ZDROWIE - TERAPIA  - EDUKACJA SENIORÓW" w ramach realziowanego projektu z Programu "Aktywny Senior".

Dążenie do zwiększania społecznego zaangażowania osób starszych, czasem z niepełnosprawnościami, wymaga tworzenia sprzyjających zmian w otoczeniu każdego polskiego emeryta, rencisty czy osoby z niepełnosprawnościami. Na zagadnienia te należy spoglądać z perspektywy zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej, a także cyfryzacyjnej. Wśród wielu czynników wpływających na spadek aktywności osób starszych, ich singularyzację, występowanie niesprawności, a nawet przedwczesnej umieralności, wymienia się samotność i izolację społeczną, dlatego uzasadnione wydaje się promowanie zdrowego stylu życia, aktywizowanie twórcze i społeczne, zwłaszcza w dialogu międzypokoleniowym oraz prewencja schorzeń przewlekłych, co  ma priorytetowe znaczenie dla  utrzymania zdrowia i niezależności do późnych lat życia.

W ramach planowanej, recenzowanej publikacji, zwracamy uwagę na:

-  znaczenie społecznego uznania edukacji, twórczości, aktywizacji osób starszych, ich promocję i ekspresję, czyli wyrażania siebie w realizowanych działaniach projektowych,

- aspekty zdrowotne wieku senioralnego, opieka medyczna i pielęgnacja,

- arteterapię, kulturoterapię w procesie aktywizacji seniorów,

- psychologię wieku starczego,

- możliwości samoobsługi,

- komunikacji ze światem,

- pozytywnych wzmocnień,

- promocja zdrowego stylu życia,

- senior w literaturze

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 stycznia 2022 roku  i teksty do 12 stron znormalizowanych do dnia 31 marca 2022.

Wymogi redakcyjne zjadziecie Państwo pod linkiem: http://www.fundacjamaximum.kylos.pl/wp/wp-content/uploads/2021/11/Wymogi-redakcyjne_Maximum.pdf


Źródło:  http://www.fundacjamaximum.kylos.pl/wp/?page_id=1540

Aktualizacja:  2021-12-10