Lingwistyka - interkulturowo? (Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III) Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka


-

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, pl. Nankiera 15b

Zakład Lingwistyki Stosowanej

Pracownia Fonetyki

Pracownia Lingwistyki Mediów

Pracownia Skandynawistyki

oraz Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające przy Instytucie

Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

serdecznie zapraszają do udziału

w

III Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej

Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III

Lingwistyka – interkulturowo?

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych prezentacją swoich badań do nadsyłania zgłoszeń z propozycjami referatów skupiających się wokół szeroko rozumianego językoznawstwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 4.- 5.11.2022 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław.

Ważne terminy:

Termin zgłoszenia udziału w konferencji: 15 września 2022 r.

Informacje o przyjęciu zgłoszenia: do 20 września 2022 r.

Ważne informacje:

 

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUODhZSkVBME5ZQlhWTTU3M09MVkNXWTQySC4u

SERDERCZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Opłata konferencyjna: 20 Euro / 100 PLN

Czas wystąpienia: 15 min. + 5 min. dyskusja

Publikacja: recenzowana publikacja naukowa artykułów powstałych na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji

 

Języki konferencji: język polski, język niemiecki, język angielski

Strona konferencji: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-studencko-doktorancka-linguistische-juniorentreffen-in-wroclaw-iii/