Visible Evidence XXVIII


-

Uniwersytet Gdański
Gdańsk, Jana Bażyńskiego 8

XXVIII Konferencja Visible Evidence odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 10-14 sierpnia 2022 roku. Wydarzenie pomyślane jest jako wydarzenie „in-person” i serdecznie zapraszamy wszystkich do fizycznego uczestnictwa w konferencji. Tematem XXVIII Konferencji Visible Evidence są obrazy historii. Temat ten ma na celu refleksję nad związkami historii, archiwów i filmów dokumentalnych w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego zapraszamy naukowców ze wszystkich dyscyplin do składania propozycji, tak aby nasze spotkanie było prawdziwie transdyscyplinarne. Naszą ambicją jest, aby wydarzenie stało się przestrzenią, która umożliwi przeformułowanie niektórych podstawowych pojęć w filmoznawstwie dokumentalnym i praktyce. Ponieważ tegoroczna konferencja skupi się na związkach między historią a filmem dokumentalnym, uważamy, że szczególnie ważne jest, aby badacze i praktycy VE mieli dosłowne i fizyczne spotkanie z Gdańskiem. Pojawi się jednak możliwość uczestniczenia zdalnie i będziemy transmitować całe wydarzenie. Zapraszamy naukowców, filmowców, archiwistów i aktywistów do zgłaszania swoich paneli i prezentacji, które dotyczą dowolnego aspektu mediów dokumentalnych i non-fiction.

Aby przesłać swoje zgłoszenie, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową: https://www.visibleevidence.org/the-xxviii-visible-evidence-conference-cfp/






Źródło:  https://www.visibleevidence.org/

Aktualizacja:  2022-01-17 22:41:39