XXX Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych"


-

Rytro K. Nowego Sącza

Konferencja Naukowo-Techniczna PEMINE, to już jej 30 edycja. To ogólnopolskie
wydarzenie wpisało się już na stałe w kalendarz konferencji o tematyce maszyn i napędów elektrycznych.
Konferencja to przede wszystkim znakomita okazja do wymiany doświadczeń na temat eksploatacji maszyn elektrycznych, jak również do zaprezentowania najnowszych wyników badań i wdrożeń prac badawczo-rozwojowych oraz naukowych z dziedziny napędu elektrycznego. Omawiane będą zagadnienia dotyczące silników elektrycznych, zespołów napędowych, jak również kompletnych aplikacji wykorzystujących napęd elektryczny. Przedstawiciele świata maszyn i napędów elektrycznych, reprezentanci przemysłu i naukowcy
spotkają się, aby omówić problemy występujące podczas projektowania, konstruowania, produkcji oraz eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. Konferencji towarzyszy prezentacja osiągnięć firm z branży maszyn elektrycznych w postaci stoisk firmowych, ciekawych prezentacji multimedialnych oraz demonstracji pracy modeli, prototypów, a także w pełni funkcjonalnych wyrobów. Z uwagi na rosnące na całym świecie zainteresowanie napędem elektrycznym we wszelkiego typu środkach transportu oraz duże zainteresowanie
podczas poprzednich konferencji PEMINE od kilku lat odrębną sesję poświęcamy tej właśnie tematyce. Na sesji dotyczącej elektromobilności, zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym. Konferencji towarzyszy wystawa pojazdów elektrycznych, także w wersji terenowej, a wszyscy zainteresowani mają możliwość osobiście je przetestować podczas jazdy próbnej.
Tematyka konferencji:
- diagnostyka i eksploatacja napędów elektrycznych,
- elektromobilność, w tym projektowanie, eksploatacja pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
- projektowanie, nowe serie i odmiany maszyn elektrycznych,
- awaryjność i remonty silników oraz układów napędowych,
- metody badań i nowoczesna aparatura badawcza,
- silniki dostosowane do trudnych warunków pracy,
- nowe rozwiązania silników, np. z magnesami trwałymi,
- modernizacja silników i ich dobór do układów napędowych,
- bezpieczeństwo eksploatacji maszyn elektrycznych,
- energoelektroniczne układy zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,
- odnawialne źródła energii i transport przyjazny środowisku.
W Konferencji uczestniczyć będą m.in. przedstawiciele:
- energetyki, ciepłownictwa, przemysłu elektrotechnicznego, górnictwa, hutnictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu papierniczego,
- producentów urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi,
- wytwórców i firm instalujących układy sterowania i regulacji napędów, układów zabezpieczających,
- zakładów produkcyjnych, usługowych i remontowych maszyn elektrycznych,
- producentów materiałów elektroizolacyjnych, klejów,
- sektora zaopatrzenia w wodę,
- ośrodków badawczo - rozwojowych, instytutów przemysłowych i uczelnianych
- firm diagnostycznych.


Źródło:  http://www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

Aktualizacja:  2022-02-02 10:03:21