„WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”


-

Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Warszawa, Stokłosy 3

W ramach obchodów 30-lecia Akademii Finansów i Biznesu Vistula serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instytutu Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse AFIBV „WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI” 


TERMIN: wtorek, 8.11.2022 roku

REJESTRACJA: https://forms.office.com/r/HaFBKn1eKX

CELE I TEMATYKA:
Dzięki zmianom struktury społecznej, postępom urynkowienia gospodarki i jej otwarciu
na świat oraz dołączeniu do Unii Europejskiej, w ostatnich dwóch dekadach doszło w
Polsce do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, istotnego przezwyciężenia zapóźnienia
cywilizacyjnego kraju i znaczącego podniesienia dobrobytu społecznego. Odbyło się to
jednak przy stosunkowo dużych kosztach i napięciach.
W ostatnich latach obserwujemy w Polsce istotne zmiany w polityce społeczno-
gospodarczej, skutkujące m.in. pogorszeniem stanu praworządności i demokracji oraz
zaostrzeniem stosunków z Unią Europejską, której Polska pozostaje członkiem już
prawie dwadzieścia lat. Zmiany te niosą za sobą rozmaite skutki dla gospodarki zarówno
pozytywne typu niskie bezrobocie, zmniejszenie skali ubóstwa i ograniczenie
nierówności dochodowych, jak i negatywne w rodzaju zahamowania procesów
inwestowania i napływu funduszy unijnych, pogorszenia sytuacji finansów publicznych
i znacznego wzrostu inflacji w Polsce.
Powstaje pytanie, czy przy okazji prób przebudowy gospodarki, stosunków społeczno-
politycznych i instytucji państwa nie popełnia się znaczących błędów rzutujących na
stabilność społeczno-polityczną, polaryzację społeczeństwa i tym samym możliwości
przyszłego rozwoju. Czy nie popełniając ewidentnych błędów można by osiągnąć
więcej?

Konferencja „Wyzwania wzrostu polskiej gospodarki” będzie nosić interdyscyplinarny
charakter, umożliwiając wymianę poglądów przedstawicielom nauk społecznych z
całego kraju. Interdyscyplinarność konferencji zostanie zapewniona dzięki współpracy z
Instytutem Badań w dyscyplinie Nauki o Polityce i Administracji oraz Instytutem Badań
w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Ma na celu pokazać perspektywy dalszego
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i dokonać porównań jej sytuacji z innymi
krajami. Przeanalizuje mocne i słabe strony zachodzących zmian ustrojowo-
systemowych w Polsce.