Ogólnopolska konferencja naukowa "Metal Studies VI. Głosy - instrumentarium - produkcja"


-

Kraków

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami IFP UP oraz krakowska Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego serdecznie zapraszają do udziału w szóstej edycji konferencji naukowej:

METAL STUDIES VI

GŁOSY – INSTRUMENTARIUM – PRODUKCJA

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2022 roku na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w krakowskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego.

Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie przede wszystkim szeroko pojętych tytułowych kategorii głosu/ów, instrumentów w muzyce metalowej, produkcji muzycznej oraz ich wzajemnej (ko)relacji. Szczegółowe wątki, które proponujemy poddać akademickiej refleksji prezentujemy poniżej.

Z początkiem bieżącego roku odebraliśmy przykre informacje na temat śmierci gitarzysty Andrzeja Nowaka oraz wokalisty Romana Kostrzewskiego, dwóch niezmiernie zasłużonych dla polskiej kultury metalowej artystów. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów omawiających i upamiętniających dorobek tych inspirujących muzyków.

Pamiętamy także o naszych sąsiadach zza wschodniej granicy przeżywających dramatyczne wydarzenia wywołane rosyjską inwazją na teren Ukrainy. Proponujemy podjęcie dyskusji nad ukraińską sceną metalową, w obrębie której funkcjonują również wyjątkowe transgatunkowe grupy muzyczne jak m.in. Jinjer, АННА, Megamass czy АГРЕГАТ.

W związku z zarysowanymi wyżej tematami tegorocznej edycji proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:

 • Antropologia głosu, słowa i śpiewu w kulturze metalowej
 • Głos (metalowy) jako instrument, postać, ciało, osoba (S. Frith)
 • Głosy jako wypowiedzi, manifesty ideologiczne
 • Głosy i dyskursy antywojenne; protest songi w muzyce metalowej
 • Growl i scream – specyfika, definicje, typologie
 • Głosy a metalowe (pod)gatunki
 • Głos publiczności: fani, fandomy, fan fiction
 • Głos z ciemności Romana Kostrzewskiego (1960-2022). In memoriam
 • Instrumentarium w muzyce metalowej
 • Kulturowa historia instrumentów
 • Instrumentalne performanse
 • Społeczne życie instrumentów
 • Instrument w przestrzeni muzealnej
 • „Gitarowość” metalu
 • Instrumenty wirtualne
 • Ten gitarowy huk Andrzeja Nowaka (1959-2022). In memoriam
 • Produkcja muzyki metalowej
 • Metalowe brzmienia a cyfrowa rewolucja
 • Biografie słynnych i mniej znanych producentów muzycznych
 • Studia nagraniowe w Polsce i na świecie
 • Zjawisko „bedroom guitar players”

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych obszarów nauki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, etnologów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, dziennikarzy i teoretyków komunikowania, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/VP85NqyMtVPkUENz6 lub przesłanie drogą mailową wypełnionej karty (plik .docx) do dnia 15 września 2022 roku na adres: konferencja.metal@gmail.com. Wyniki naboru zgłoszeń zostaną podane 16.09.2022 r.

 • Opłata konferencyjna wynosi: 280 zł; dla doktorantów/ek i studentów/ek: 180 zł. Wpłaty należy dokonać do 3.10.2022 na konto Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika + DK-207) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego referatu. Udział bierny w obradach jest bezpłatny.
 • Organizatorzy planują wydanie publikacji w punktowanym wydawnictwie naukowym.
 • W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju Organizatorzy przewidują możliwość przeprowadzenia obrad w formie hybrydowej lub zdalnej.

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/733359144318241?ref=newsfeed

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji:
– dr Jakub Kosek – przewodniczący Komitetu
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
– dr Andrzej Mądro
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
– mgr Karolina Karbownik
Instytut Nauk o Kulturze i Religii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie


Źródło:  http://konferencjaedukacjamedialna.wordpress.com

Aktualizacja:  2022-03-22