Ideologie a komunikacja piśmienna


-

zdalna
Wrocław, -

Celem konferencji jest ukazanie roli komunikacji piśmiennej w kształtowaniu, rozwoju i upowszechniania różnych ideologii, oraz wzajemnie – wpływu tychże ideologii na komunikację piśmienną w różnych aspektach i w różnych okresach historycznych, od starożytności po czasy współczesne.

Konferencja będzie się koncentrowała wokół następujących tematów:

1. Stosunek różnych ideologii do komunikacji piśmiennej, występowanie teorii komunikacji piśmiennej w poglądach ideologicznych;

2.Wpływ ideologii na komunikację piśmienna, stymulowanie i ograniczanie jej rozwoju;

3. Miejsce komunikacji piśmiennej w kształtowaniu się, rozwoju i propagowaniu ideologii – znane (i mniej znane) dzieła piśmiennicze promujące rozmaite światopoglądy;

4. Komunikacja piśmienna w służbie ideologii władzy;

5. Skuteczność i możliwości różnych form i narzędzi komunikacji piśmiennej – zarówno tradycyjnych (książki, prasa, ulotki, plakaty) jak i nowych (Internet: media społecznościowe) – w rozpowszechnianiu poglądów ideologicznych;

6. Rola instytucji wytwarzających, gromadzących i upowszechniających komunikaty piśmienne (np. wydawnictwa, biblioteki, redakcje prasowe, redakcje portali internetowych itp.) w kształtowaniu i propagowaniu rozmaitych ideologii.