Call for Papers: Polskie kino współczesne


-

Online

Zapraszamy do przesyłania artykułów do kolejnego numeru "Panoptikum": Polskie kino współczesne.

Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2022.

Polskie kino w ostatnich latach przeżywa rozkwit. Z roku na rok rośnie liczba produkowanych tytułów, wskaźniki frekwencji na rodzimych filmach zwyżkują, pojawiają się młodzi, niezwykle interesujący twórcy, polskie kino jest obecne na najważniejszych festiwalach, a dominantą całej kinematografii zdaje się być różnorodność. Doczekaliśmy się własnego kina gatunkowego, popularnych artystów, ściągających do kin rzesze fanów, rozrasta się także przestrzeń artystycznych eksperymentów.

Ambicją projektowanego numeru „Panoptikum” nie jest jednak wyliczanie osiągnięć rodzimej kinematografii ostatnich lat, lecz próba rzeczowego opisu dominujących zjawisk, uporządkowania najnowszych trendów i uchwycenie in status nascendi fenomenów określających rodzimą kinematografie ostatnich lat. Badanie zjawisk w czasie ich trwania nie jest zadaniem łatwym, wymaga ono bowiem fragmentaryczności i nie pozwala na całościowe, kompletne spojrzenie z dystansu. Każda analiza musi być w pewnym sensie niekompletna. Niemniej jest to zadanie konieczne, by móc uchwycić te zjawiska, które staną się nieczytelne w dłuższej perspektywie czasu.

Z tego więc względu chcielibyśmy ująć problem możliwie szeroko, a jako jedyne ograniczenie będziemy traktować i tak efemeryczne określenie „współczesności” odnoszące się do polskiego kina. Proponowana refleksja odnosić się będzie zarówno do pełnometrażowego filmu fabularnego, jak i pozostałych rodzajów filmowych, nie pomijając krótkich form. Chcielibyśmy, by wielość perspektyw, metod, tematów i obszarów uwidaczniających się w artykułach projektowanego numeru „Panoptikum” odzwierciedlała różnorodność badanego zjawiska.

Zależy nam na spojrzeniu w duchu badań kultury produkcji, które pomoże naszkicować ekonomiczne, prawne, instytucjonalne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskiego kina ostatnich lat. Rozwinięciem tego typu analiz mogą być rozważania umieszczające współczesne kino polskie w kontekście transnarodowym. Jednocześnie pragnęlibyśmy przedstawić artykuły poświęcone analizie tekstów filmowych, zarówno w odniesieniu do nowego kina gatunkowego – popularnego – jak i artystycznego. W rezultacie chcielibyśmy dokonać opisu dominujących narracji, określających ideologiczne i kulturowe wymiary najnowszych polskich produkcji. Interesuje nas także zagadnienie ewolucji stylu filmowego – nowe trendy wizualne, eksperymenty narracyjne i formalne uwidaczniające się w filmach ostatnich lat. Dopełnieniem całościowego spojrzenia na fenomen współczesnego polskiego kina chcielibyśmy uczynić refleksję nad recepcją najnowszych filmów – zarówno poprzez badanie box office’u, głosów krytyków, jak i funkcjonowania rodzimych produkcji w obiegu społecznym i politycznym.


Źródło:  https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum

Aktualizacja:  2022-04-13 20:27:31