"Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna" (Tom III)


-

Zoom
Zoom, -

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. "Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna" (Tom III) ["American Legal, Political & Economic Thought" (Volume III)].Monografia stanowi trzeci tom serii poświęconej tematyce amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej wydawanej przez zespół redakcyjny pod kierownictwem prof. UAM dr. hab. Michała Urbańczyka, eksperta z zakresu prawa amerykańskiego i amerykańskiej myśli polityczno-prawnej oraz orędownika badań prowadzonych przez młodych naukowców. Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.


TEMATYKA MONOGRAFII WIELOAUTORSKIEJ

Celem monografii jest kompleksowe przedstawienie amerykańskiej myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej, tak w perspektywie współczesnej, jak i historycznej. Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) podejmować mogą ową tematyką przy użyciu dowolnych metod badawczych (analitycznej, hermeneutycznej, historycznej, komparatystycznej, etc.). Co istotne, teksty mogą przybierać formę analiz teoretycznych, jak i opracowań o charakterze praktyczno-empirycznym.


PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE:

• historia, założenia i funkcjonowanie amerykańskiego systemu prawnego
• władza wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza w amerykańskim ustroju
• wybrane amerykańskie ideologie polityczne
• historia, funkcjonowanie i wybrane instytucje amerykańskiej gospodarki
• orzecznictwo amerykańskiego Sądu Najwyższego i jego interpretacje — kiedyś i dziś (dowolne kazusy).Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac. Zachęcamy więc Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.


DO KOGO SKIEROWANY JEST NABÓR TEKSTÓW?

Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką amerykańskiej myśli politycznej, ekonomicznej i prawnej, a w szczególności studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.


KOMITET REDAKCYJNY MONOGRAFII:

• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
• Rita Halushchenko (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński)


PROCES RECENZYJNY I ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli według zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.Etyka wydawnicza i proces recenzyjny są szczegółowo opisane na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.

WYMOGI EDYTORSKIE - INSTRUKCJA

Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska. Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i z przypisami).

JĘZYK PUBLIKACJI

Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim. W Center For American Studies Publishing Press korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.


JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ TEKST (ROZDZIAŁ) DO PUBLIKACJI?

1. Do dnia 20 czerwca 2022 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów i wyślij go na adres haluschenko@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.2. Do dnia 20 września 2022 przygotuj następujące dokumenty: 
(1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5); 
(2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych; 
(3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych; 
(4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań); 
(5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);
(6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);
(7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(8.). podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(9) dane do faktury (krok opcjonalny);
(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną; i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/MHK8CZgVqXCjdRpP7Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 20 września 2022 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.). znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.

KOSZT PUBLIKACJI ROZDZIAŁU W MONOGRAFII

169 PLN – obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego AutoraUwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 50 PLN.

WAŻNE TERMINY - TIMELINE


➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres: 20 czerwca 2022
➤ Termin nadsyłania tekstów: 20 września 2022(uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony)
➤ 20-30 września 2022: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów
➤ październik-styczeń 2022: recenzja tekstów
➤ styczeń-luty 2022: skład i korekta tekstów
➤ Planowana data publikacji: marzec 2023


ZASTRZEŻENIA

• Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne
• Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów 
• Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji
• Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
• W razie zebrania dużej ilości tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów
• Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki


FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
• Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej)
• Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 30 zł/egzemplarz oraz 20 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza. Uprzejmie przypominamy, że jeden egzemplarz autorski wraz z wysyłką wchodzi w zakres Państwa opłaty publikacyjnej i nie wiąże się z dodatkową opłatą.


MASZ PYTANIA?

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Rity Halushchenko, na adres: haluschenko@cfasofficial.com. 
Chętnie Ci pomożemy!

__________________________________
MISJA WYDAWNICZA CENTER FOR AMERICAN STUDIES PUBLISHING PRESS


Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów.


Źródło:  https://fb.me/e/1y2ZlLoWi

Aktualizacja:  2022-04-19 12:22:09