Nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej”


-

online
Online, -

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. “Prawo i polityka Unii Europejskiej” (Tom I) [“Law and Politics of the European Union” (Volume I)].
Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej tematyce prawa i polityki Unii Europejskiej. Nabory do kolejnych tomów serii będą odbywać się w regularnych rocznych odstępach.

TEMATYKA

Celem monografii jest przedstawienie historycznych i współczesnych wymiarów funkcjonowania polityki i prawa Unii Europejskiej. Autorzy tekstów (rozdziałów monografii) mogą podejmować badania różnorodnych polityk oraz systemu prawnego UE przy użyciu narzędzi nauk takich jak prawo, politologia, socjologia, historia, filozofia i ekonomia.

Przykładowe zagadnienia:

• geneza, funkcjonowanie i przyszłość UE
• osiągnięcia i porażki UE wobec pandemii COVID-19
• cechy i charakter prawa unijnego
• kamienie milowe orzecznictwa TSUE
• Unia Europejska w systemie międzynarodowym
• ochrona praw człowieka w świetle prawa UE
• kierunki rozwoju politycznego UE i ich wpływ na państwa członkowskie
• obywatelstwo europejskie
• działania UE z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – serdecznie zachęcamy Autorów do wykraczania poza ich ramy. Ponadto teksty rozdziałów mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy prac. Zachęcamy więc Autorów do podejmowania kontrowersyjnych tematów oraz prezentowania własnych stanowisk. Oryginalne i nietuzinkowe teksty zawsze znajdą uznanie ze strony Redaktorów książki.

Do kogo skierowany jest nabór tekstów?

Do publikacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką prawa i polityki Unii Europejskiej studentów, doktorantów oraz doświadczonych pracowników nauki.

PROCES RECENZYJNY I ETYKA WYDAWNICZA

Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi, obiektywnymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autorzy, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości aż do momentu publikacji monografii.
Etyka wydawnicza i proces recenzyjny opisane są szczegółowo na stronie internetowej Center For American Studies Publishing Press: https://www.cfasofficial.com/pl/etyka-i-recenzja.

WYMOGI EDYTRSKIE

Instrukcja edytorska znajduje się na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: https://www.cfasofficial.com/pl/instrukcja-edytorska. Prosimy o ścisłe podążanie za wymogami zawartymi w części nr 2 Instrukcji pt. “Publikacja rozdziału (artykułu) w monografii wieloautorskiej”.

Dopuszczalna długość tekstów (rozdziałów) to 20,000-30,000 znaków (wraz ze spacjami i przypisami).

JĘZYK PUBLIKACJI

Akceptujemy teksty w języku polskim lub angielskim. W Center For American Studies korekty tekstów anglojęzycznych dokonują wyłącznie wysoko wykwalifikowani native speakerzy języka angielskiego (absolwenci prestiżowych amerykańskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich uniwersytetów), posiadający doświadczenie w dyscyplinie naukowej w której napisany jest tekst.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ TEKST DO PUBLIKACJI?

1. Do dnia 1 lipca 2022 przygotuj abstrakt (streszczenie) swojego tekstu o długości 200-300 słów i wyślij go na adres moskal@cfasofficial.com. W ciągu 3 dni otrzymasz informację zwrotną czy temat Twojego tekstu został zaakceptowany.
2. Do dnia 4 listopada 2022 przygotuj następujące dokumenty:
(1) tekst rozdziału o długości 20-30 tysięcy znaków (wraz ze spacjami i przypisami) w formacie Word (font: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1.5);
(2) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji polskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(3) abstrakt/streszczenie tekstu o długości 200-300 słów w wersji angielskiej (format Word) oraz 3-7 słów kluczowych;
(4) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku angielskim (maks. 5 zdań);
(5) notka biograficzna (biogram) o Autorze w języku polskim (maks. 5 zdań);
(6) numer ORCID (wyrobienie go na stronie https://orcid.org jest darmowe, zajmuje ok. 5 minut i przyda się Państwu także na przyszłość);
(7) podpisana własnoręcznie przez Autora umowa wydawnicza (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(8.) podpisane własnoręcznie przez Autora oświadczenie, że tekst nie został złożony do publikacji w żadnym innym wydawnictwie (skan w PDF) (wzór pobierz stąd: shorturl.at/vFYZ2);
(9) dane do faktury (krok opcjonalny);
(10) potwierdzenie przelewu z opłatą publikacyjną;
i wypełnij formularz Google (wraz z załącznikami) dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/buzCKrs8uALu3ZbEA

Wykonanie powyższych kroków i wniesienie opłaty publikacyjnej do dnia 4 listopada 2022 jest warunkiem przystąpienia do procedury wydawniczej.

Wzór oświadczenia i umowy z punktów (7) i (8.) znajduje się tutaj: shorturl.at/vFYZ2.

KOSZT ROZDZIAŁU W MONOGRAFII

229 PLN – obejmuje wersję on-line oraz 1 egzemplarz drukowany dla każdego Autora

Uwaga: jeśli w tekście znajdują się jakiekolwiek grafiki (tabele, wykresy, zestawienia, mapy), prosimy doliczyć do opłaty publikacyjnej 50 PLN.

TIMELINE
➤ Termin nadsyłania abstraktów (200-300 słów) na adres moskal@cfasofficial.com: 1 lipca 2022
➤ Termin nadsyłania tekstów: 4 listopada 2022❗️(uwaga: termin ten nie zostanie przedłużony)
➤ listopad-grudzień 2022: weryfikacja formalna i merytoryczna nadesłanych tekstów
➤ styczeń-marzec 2023: recenzja tekstów
➤ kwiecień-maj 2023: skład i korekta tekstów
➤ Planowana data publikacji: 10 maja 2023

ZASTRZEŻENIA
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów
Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji
W razie zebrania dużej ilości tekstów zastrzegamy sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów
Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki ma mieć miejsce za granicę Polski zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT. Co do zasady fakturę VAT wystawiamy dopiero po wniesieniu opłaty publikacyjnej. Wyjątek stanowi sytuacja gdy udział w publikacji opłaca Państwa uniwersytet lub inny podmiot zewnętrzny. Jeśli znajdują się Państwo w tej sytuacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. Sugerujemy samodzielne opłacenie faktury VAT i dokonanie refundacji ze strony uniwersytetu na swoje konto.
• Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej)
• Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy drukowanej wersji monografii. Wiąże się to z dodatkową opłatą 30 zł/egzemplarz oraz 20 zł za wysyłkę każdego dodatkowego egzemplarza. Uprzejmie przypominamy, że jeden egzemplarz autorski wraz z wysyłką wchodzi w zakres Państwa opłaty publikacyjnej i nie wiąże się z dodatkową opłatą.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie wiadomości do Redaktorki monografii, pani Anny Moskal, na adres: moskal@cfasofficial.com. Chętnie Ci pomożemy!

–––––––––––––––––––––––––––––––
MISJA WYDAWNICZA
Publikowanie w monografii wieloautorskiej może powodować spory stres. Zaufaj nam, a przeprowadzimy Cię przez proces publikacyjny od początku do końca tak, że wreszcie będziesz mieć okazję skupić się na tym co naprawdę dla Ciebie ważne – nauce i prowadzeniu badań.
Za najwyższy cel stawiamy sobie tworzenie możliwości do otwartej i nieskrępowanej wymiany poglądów przez młodych i doświadczonych naukowców. Nasza filozofia działania jest prosta: umożliwić Ci wydanie publikacji w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich akademickich standardów.


Źródło:  https://fb.me/e/1Pk2hUfkh

Aktualizacja:  2022-05-12 14:10:45