Współczesna profilaktyka w teorii i badaniach


-

Tarnów

W Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie 01.VII.2022 roku o godzinie 9:00 odbędzie się w formie zdalnej I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pn. „Współczesna profilaktyka w teorii i badaniach”.

Konferencja naukowa będzie poruszała tematy skuteczności i efektywności współczesnych oddziaływań profilaktycznych, a zarazem stanowiła przyczynek do dyskusji w zakresie szeroko pojętej problematyki profilaktyki zdrowotnej, uzależnień, profilaktyki społecznej oraz kryminologicznej. Serdecznie zapraszamy praktyków oraz teoretyków, którym nie jest obca tematyka profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w różnych obszarach życia. Z ogromną atencją chcielibyśmy również zaprosić studentów, którym dedykujemy organizowaną konferencję.

Osoby zainteresowane czynnym lub biernym uczestnictwem w konferencji prosimy o kontakt e-mail: wolanskaiwona@gmail.com najpóźniej do 10.VI.2022 roku podając imię i nazwisko prelegenta, tytuł wystąpienia oraz nazwę jednostki reprezentowanej. Jednocześnie informujemy, że liczba prelegentów jest ograniczona.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Rektora Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Aktualizacja:  2022-05-12 15:35:13