Sztuczna inteligencja a transhumanizm. Teorie, zastosowania, zagrożenia


-

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, sala nr 30
Kraków, ul. Podchorążych 2

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych na tytułową konferencję naukową.

Człowiek jest niedoskonałą i śmiertelną, a równocześnie inteligentną i twórczą istotą. Jego absolutnie wyjątkowy wynalazek to sztuczna inteligencja, która w wielu dziedzinach zaczęła swego wynalazcę już przewyższać – błyskawicznie dokonuje skomplikowanych obliczeń, rozwiązuje równania, dowodzi twierdzeń.Komputerowi gracze osiągają mistrzowskie rezultaty, dalece prześcigając ludzkie odpowiedniki.

Osobiści asystenci cyfrowi wyręczają pracowników – skłonnych do zmęczenia i błędów – w wielu ważnych zadaniach. Jako niedoskonała istota człowiek nosi w sobie marzenie o doskonałości: poznawczej, cielesnej, sprawczej, moralnej… Transhumanizm pokazuje, że ograniczenia ludzkiego organizmu są przejściowe, że możliwości nasze są większe i że właśnie wchodzimy w kolejny etap ewolucji.

Czy w tym dążeniu do doskonałości pomoże nam sztuczna inteligencja i inne współczesne osiągnięcia człowieka? Oto przewodnie pytanie konferencji.Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe.

---

Zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych do 1 września 2022 na https://sites.google.com/view/konferencja-up-ai/rejestracja.

Referaty w postaci artykułów naukowych – które przejdą pozytywnie proces recenzyjny – zostaną opublikowane w czasopiśmie "Argument: Biannual Philosophical Journal" (obecnie 70 pkt.).


Źródło:  https://sites.google.com/view/konferencja-up-ai/rejestracja

Aktualizacja:  2022-06-04