II OKN "Prawo handlowe i rynki finansowe. Polska – Europa – świat"


-

Online (Microsoft Teams)
Online (Microsoft Teams), Online (Microsoft Teams)

Szanowni Państwo!Center For American & European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Prawo handlowe i rynki finansowe. Polska – Europa – świat".
KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 27 sierpnia 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 28 sierpnia 2021).
CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o prawie handlowym i rynkach finansowych w perspektywie powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych, regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych.Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję problematykę prawa handlowego i rynków finansowych z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie wybranych państwach świata.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
- Rola i znaczenie ładu korporacyjnego w Europie;
- Problematyka grup spółek i prawa holdingowego;
- Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek w prawie polskim i eropejskim;
- Konsekwencje Brexitu na europejskie rynki finansowe oraz prawo handlowe;
- Pojęcie mobilizacji i aktualizacji kapitału na światowych rynkach finansowych;
- Poszczególne segmenty rynku finansowego i ich wpływ na gospodarkę światową
- Rola IPO w finansowaniu i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk (Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu)
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies)
UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) i wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/mH5Mf8675kNNg8hJ8• Akceptacja Regulaminu konferencji w formularzu – Regulamin dostępny jest pod niniejszym linkiem:
https://tinyurl.com/y4ecxjk3• Zgłoszenia należy dokonać do godz. 23.59 dnia 15 sierpnia 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony);• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2022 r.Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 16 sierpnia 2022 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/LPyrAzQiCBJgHNLY7• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 22 sierpnia 2022 r.Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością
uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2022 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem i tematami konferencji)
????????Ł???????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat papierowy dostarczany pocztą
• 109 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu stowarzyszenia PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Naukowa pt. "Konferencja Naukowa Prawo handlowe i rynki finansowe"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT;
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi;
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji;
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów);
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień);
• Certyfikaty uczestnictwa wysyłamy pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski), zaś certyfikaty cyfrowe w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji [ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, certyfikaty papierowe wyślemy jednak do połowy września];
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: https://tinyurl.com/y4ecxjk3
PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem konferencji, panem Anatoliem Tymchenko na adres: tymchenko@cfasofficial.com.Do zobaczenia na konferencji!


Źródło:  https://fb.me/e/1J3l7ybvH

Aktualizacja:  2022-06-06 10:39:53