XVII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE W PRASZCE „Pecunia omnia licet - Pieniądzom wolno wszystko”


-

Muzeum w Praszce
Praszka, Plac Grunwaldzki 15

Zgodnie z długoletnią tradycją praszkowskie seminarium numizmatyczne jest okazją do wysłuchania interesujących referatów, wymiany spostrzeżeń, podzielenia się swoimi kolekcjonerskimi doświadczeniami, a także miejscem do dyskusji na temat różnorakich problemów związanych z numizmatyką.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z historią, numizmatyką, kolekcjonerstwem.

Tegoroczny temat przewodni, „Pecunia omnia licet - Pieniądzom wolno wszystko”, wzorem poprzedniej edycji, daje szerokie możliwości dla prelegentów, nie ograniczając się do zawężonej tematyki.

Zapraszamy pasjonatów numizmatyki, badaczy, pracowników naukowych, muzealników do zgłaszania referatów w terminie do 15 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres organizatorów: muzeum@praszka.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliację autora oraz krótki abstrakt (ok. 1/2 strony) referatu. O akceptacji referatów autorzy zostaną powiadomieni do 15 sierpnia 2022 r.


Źródło:  http://muzeum.praszka.pl

Aktualizacja:  2022-06-10