Ogólnopolska Konferencji „Szkoła przyjazna i bezpieczna. Przeciwdziałanie zagrożeniom”


-

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Przełom XX i XXI wieku odznaczał się w polskim krajobrazie szkolnym  narastającą falą różnorakich form zachowań agresywnych w relacjach interpersonalnych. Sytuacja ta skłaniała wielu badaczy do zintensyfikowania badań ustalających przyczyny i poszukujących środków zapobiegawczych i redukujących agresje . owocem ich dociekań   były liczne publikacje a wśród nich przełomowa i znacząca praca J. Surzykiewicza ,, Agresja i przemoc w szkole’’.

Postanowiliśmy wiec u progu obchodów ćwierćwiecza XXI wieku zainicjować Konferencje , która będzie niejako podsumowaniem namysłu i wstępem badań nad zjawiskiem agresji   w środowiskach edukacyjnych po dwudziestu pięciu latach wdrażania różnych koncepcji teoretycznych, projektów badawczych i  rozwiązań praktycznych.

Konferencja adresowana jest do: całego środowiska szkolnego (kuratorów oświaty,  dyrektorów szkół , nauczycieli, wychowawców , pedagogów i psychologów szkolnych), pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych i opiekuńczych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do podzielenia się z nami obszarami koncepcyjnymi, badawczymi i praktycznymi służącymi rozwiazywaniu problemów agresji w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.