Self-publishing. Samodzielne wydanie książki – etapy procesu wydawniczego, koszty i najczęściej popełniane błędy. Szkolenie


-

Warszawa

Exante Wydawnictwo Naukowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Self-publishing. Samodzielne wydanie książki – etapy procesu wydawniczego, koszty i najczęściej popełniane błędy”.

 

Termin: 17.09.2022 r. (Warszawa).

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie osobom zainteresowanym samodzielnym wydaniem swojej książki w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) okoliczności i warunków, z jakimi będą musiały się zmierzyć, podejmując trud wydania napisanego przez siebie dzieła. W ramach 10 sesji zostaną omówione kwestie: formalne, podatkowe, techniczne, proceduralne, a przede wszystkim finansowe samodzielnego prowadzenia wydawnictwa i samopublikowania.

 

Adresaci

Osoby zainteresowane samodzielnym wydaniem książki lub pragnące rozpocząć działalność jako wydawca.

 

Program szkolenia

Sesja I. Self-publishing – wybór formy prawnej działalności wydawniczej i aspekty podatkowe

1.     Działalność wykonywana osobiście vs. jednoosobowa działalność gospodarcza.

2.     Inne formy prawne prowadzenia działalności wydawniczej.

3.     Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (ZUS).

4.     Podatki (w tym PIT i VAT).

5.     Wybrane dokumenty w działalności wydawniczej (deklaracje, oświadczenia, umowy).

Sesja II. ISBN i inne numery identyfikujące książkę / wydawcę na rynku.

Sesja III. Prace wydawnicze / proces wydawniczy

1.     Redakcja i edycja książki.

2.     Korekty książki (m.in. językowa, techniczna, statystyczna, redakcyjna, przed składem i po składzie, samodzielna vs. zlecona, najczęstsze błędy – case study).

3.     Skład książki (samodzielny vs. zlecony, najczęstsze błędy składu – case study).

4.     Opracowanie graficzne (narzędzia, samodzielne vs. zlecone).

5.     Recenzja książki i rekomendacje wydawnicze.

Sesja IV. Druk książki – pliki produkcyjne (m.in. wybór drukarni, parametry druku i zamówienia, wydruk próbny książki, druk na życzenie, odbiór i weryfikacja przesyłki / palety, zagospodarowanie nakładu, reklamacja egzemplarzy wadliwych).

Sesja V. Egzemplarze obowiązkowe (m.in. procedura rozliczenia, w tym terminy i kary, nadanie do bibliotek).

Sesja VI. Odpowiedzialność prawna autora książki i prawo autorskie.

Sesja VII. Promocja i dystrybucja książki.

Sesja VIII. Kalkulacje kosztów wydania książki – case study.

Sesja IX. Błędy popełniane na etapie samodzielnego wydania książki, w tym już po rozpoczęciu sprzedaży (etap dystrybucji).

Sesja X. Repartycja wynagrodzeń z tytułu opłat reprograficznych (warunki i zasady uczestnictwa w podziale środków z opłat reprograficznych).

 

W cenie: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe i obiad.

 

Więcej informacji, w tym rejestracja: https://exante.com.pl/konferencje-warszawa.


Źródło:  https://exante.com.pl/konferencje-warszawa

Aktualizacja:  2022-07-11