Wyzwania społeczeństwa multikulturowego


-

Poznań

Wydarzenie jest czwartą edycją konferencji organizowanej w ramach Poznańskiego Kongresu Młodych Naukowców.

W obliczu zachodzących zmian w społeczeństwie, które zostały spotęgowane wydarzeniami dziejącymi się za naszą wschodnią granicą, temat społeczeństwa multikulturowego jest bardzo aktualny i obejmuje coraz to nowe aspekty życia społecznego. Konferencja ma stworzyć przestrzeń do interdyscyplinarnej dyskusji nad wskazaną tematyką. Proponujemy podział konferencji na bloki tematyczne obejmujące zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne:
● Ekonomiczne i gospodarcze wyzwania multikulturowości
● System prawny wobec multikulturowości
● Pluralizm w kulturze, sztuce i mediach
● Tożsamość indywidualna, lokalna, narodowa oraz ponadnarodowa w przeszłości i teraźniejszości
● Analiza procesów migracyjnych

Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do dnia 28.08.2022 roku, poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/RzDcwiGmWAZnQC6PA.


W ramach konferencji planujemy sesje referatowe oraz posterowe.

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 60 złotych w przypadku udziału czynnego, udział bierny jest bezpłatny. Z opłaty zwolnieni są studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym.


Źródło:  http:// kongres@amu.edu.pl

Aktualizacja:  2022-08-01