Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej


-

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków, Podchorążych 2

Instytut Nauk o Informacji, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz fundacja Poemat zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej", która odbędzie się w dniach 16-17 matca 2023 r., w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Organizatorki proponują refleksję nad następującymi zagadnieniami:
1.    Wyniki najnowszych badań czytelnictwa w Polsce i na świecie.
2.    Rola instytucji kultury w promocji czytelnictwa (case studies).
3.    Modele współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją czytelnictwa.
4.    Wpływ najnowszych teorii literatury na amatorskie praktyki czytania.
5.    Formy animacji kultury czytelniczej w różnych grupach wiekowych.
6.    Fan jako współtwórca kultury literackiej.
7.    Nowe formy quasi-literackie w kulturze popularnej.
8.    Nietypowe formaty wydawnicze jako strategia promocji czytelnictwa.
9.    Recepcja literatury w formalnych i nieformalnych grupach czytelniczych.
10.    Kształcenie kompetencji czytelniczych poza edukacją formalną.
11.    Blogi, festiwale i nagrody literackie jako strategie promocji czytelnictwa.
12.    Projekty naukowe, edukacyjne i społeczne na rzecz czytelnictwa.
13.    Biblioterapia i rola książki w sytuacjach kryzysowych.
14.    Adaptacja tekstu literackiego do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności.
15.    Warsztaty (kreatywnego) pisania jako forma animacji kultury czytelniczej.

Celem konferencji jest refleksja nad współczesnymi praktykami czytelniczymi oraz wymiana dobrych praktyk z obszaru animacji kultury czytelniczej. Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierujemy zarówno do środowiska akademickiego, jak i do aktywnie działających animatorów kultury: bibliotekarzy/ek, pracowników/ic ośrodków kultury, nieformalnych kolektywów twórczych, czytelniczych i edukacyjnych, organizatorów/ek festiwali literackich, moderatorów/ek grup czytelniczych itd.
Formuła konferencji zakłada część teoretyczną w formie obrad plenarnych i panelowych w języku polskim (offline) i angielskim (online) oraz część warsztatowo-sieciującą (offline, w drugi dniu konferencji, w języku polskim).
Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz rejestracyjny do 31 października 2022 r.
Link do formularza: https://forms.gle/n2aCCAk4HJezQMZj8  

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z szczegółowymi informacjami dotyczącymi płatności przekazujemy w osobnej wiadomości e-mail. Organizatorzy przewidują publikację zgłoszonych artykułów w punktowanym czasopiśmie naukowym (40 pkt.).

Harmonogram:
Zgłoszenia tekstów / propozycji warsztatów: 31 października 2022 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 6 listopada 2022 r.
Termin nadsyłania artykułów: 30 listopada 2022 r.

Opłaty konferencyjne:
400 zł. – osoby afiliowane przy uczelniach
300 zł. – pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego
100 zł. – osoby afiliowane przy instytucjach kultury, studenci, słuchacze szkół doktorskich
Udział bierny w konferencji jest nieodpłatny.

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu.

Komitet Organizacyjny
dr Wanda Mastalerz, Instytut Nauk o Informacji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Magdalena Stoch, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Michał Zabłocki, Fundacja Poemat


Źródło:  https://www.facebook.com/events/5943796635634377/?ref=newsfeed

Aktualizacja:  2022-10-16