Zbiory, kolekcje, spuścizny w archiwach i poza archiwami


-

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Siedlce, Żytnia 39

Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Archiwum Państwowe w Siedlcach ogłaszają nabór zgłoszeń na konferencję naukową:
IV Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze, pt. "Zbiory, kolekcje, spuścizny w archiwach i poza archiwami" - Siedlce, 25-26 maja 2023 r.

W kręgu zainteresowania organizatorów znajdują się rozważania teoretyczne, metodyczne i analizy archiwoznawcze dotyczące zbiorów, kolekcji i spuścizn archiwalnych przechowywanych w zasobach wszystkich rodzajów archiwów oraz w zbiorach bibliotek i muzeów.

Propozycje wystąpień w postaci:
• imię i nazwisko referenta
• afiliacja
• temat referatu
• abstrakt (do 1000 znaków ze spacjami)
należy przesyłać do 28 lutego 2023 r. na adres email: dariusz.magier@uph.edu.pl

Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej, ale też nie zapewniamy noclegów.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji nadsyłanych propozycji.
Osobom zakwalifikowanym do programu konferencji oferujemy rezerwację noclegu
w domu studenckim na kampusie UPH.