Ogólnopolski Kongres Klimatyczny


-

Online
Online, Online

Szanowni Państwo!Center For European Studies oraz Center For American Studies (partner Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapraszają do udziału w "Ogólnopolskim Kongresie Klimatycznym” – naukowej konferencji klimatycznej dla naukowców i praktyków z branży ochrony środowiska.


KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 25 lutego 2022 roku między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 25 lutego 2022.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem Ogólnopolskiego Kongresu Klimatycznego jest dyskusja w dwóch zasadniczych obszarach:(1) dyskusja na temat zmian klimatycznych w Polsce i na świecie oraz sposobów ich adresowania poprzez regulacje prawne i polityki ochrony środowiska (lokalne, krajowe, regionalne i międzynarodowe), jak również rozwiązania alternatywne (kampanie społeczne, inicjatywy rynkowe);(2) dyskusja na temat klimatu/środowiska i zachodzących zmian klimatycznych z perspektywy klimatologii i innych nauk przyrodniczych.Organizatorzy Kongresu pragną poddać pod dyskusję m.in. problematykę wpływu regulacji prawnych i polityk środowiskowych na gospodarkę i alternatywnych źródeł energii oraz najważniejsze kontrowersje toczące się obecnie w obszarze klimatologii i innych nauk przyrodniczych.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• FIT for 55
• Dekarbonizacja Polski i Europy
• Polityka klimatyczna, a wojna na Ukrainie
• Energia atomowa – przyszłość czy niekontrolowalne ryzyko?
• Ubóstwo klimatyczne – problem XXI wieku
• Polska droga do neutralności klimatycznej
• Środowisko a dobrostan człowieka
• Węzłowe problemy prawa ochrony środowiska
• Zmiany klimatyczne z perspektywy nauk przyrodniczych
• Polityki klimatyczne wybranych państw (np. Stany Zjednoczone, Niemcy, Norwegia, Japonia, Chiny, Brazylia)
• Odnawialne źródła energii
• I wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.


DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UJK dr hab. Magdalena Tomala – Przewodnicząca Komitetu Naukowego (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr Wojciech Walczak – Członek Komitetu Naukowego (Uniwersytet w Białymstoku)
• Luke Darby Bartosik, LL.M. – Sekretarz Komitetu Naukowego (Prezes Center For American Studies)


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:• Zamieszczenie abstraktu oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/sU8N1oR3uEpupCbR9• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 13 lutego 2022 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)• Uiszczenie opłaty za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 16 lutego 2022 r. (godz. 20.00).Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 14 lutego 2022 r.


➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:

https://forms.gle/qpHgnP2RqVQRTRk39• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 16 lutego 2022 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 19 lutego 2022 roku – do tego czasu zostanie Państwu udostępniony harmonogram konferencji z pełną listą wystąpień (wykładów) i prelegentów (nie oczekujemy opłaty "w ciemno").

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 115 zł – certyfikat cyfrowy wysyłany mailowo (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 140 zł – certyfikat tradycyjny (papierowy) wysyłany pocztą➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącą Komitetu Naukowego PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru *: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – "Ogólnopolski Kongres Klimatyczny".* Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno oraz o osobne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych z zaznaczeniem, że jest to referat grupowy (np. poprzez podanie nazwiska współ-prelegenta po przecinku).


FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwóch lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez ilość prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane WSZYSTKIM uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji znajduje się na stronie www.cfasofficial.com/pl/regulamin


PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorem Konferencji, Panem Olafem Hajnoszem: hajnosz@cfasofficial.com Chętnie pomożemy.


Źródło:  https://fb.me/e/24lrancUC

Aktualizacja:  2023-01-02