I Międzynarodowa konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA


-

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl
Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl

Główny obszar konferencji:

Wirtualizacja obejmuje nowe sfery działalności człowieka, a jej wpływ jest ciekawym obszarem naukowo-badawczym. Również edukacja, oferowana w wirtualnej postaci, to obszar ogromnych zmian i dynamicznego rozwoju, który także pozostaje w sferze dociekań akademicko-naukowych, czego wyrazem jest tematyka wielu konferencji i publikacji, które pojawiły się w ostatnich latach. Rodzi to wiele szans i wyzwań, wśród których nowy wymiar edukacji, bogatszej o coraz to nowsze doświadczenia oraz środki i metody kształcenia, jest ważną kwestią i ma wpływ na dalszy jej rozwój.

Jednak edukacja wirtualna nie oznacza dla jej uczestników jedynie konieczności stosowania nowych narzędzi czy technologii, oznacza również nowatorskie podejście i strategie, które w wyniku zmian społeczno-technologicznych pozwalają na elastyczne łączenie tego, co realne, z tym co wirtualne, trwałe i tymczasowe, jak i tego, co teoretyczne z tym, co pragmatyczne. Wirtualizacja to również rozszerzenie dotychczasowych, często tradycyjnych, programów nauczania o komponenty wirtualne i dalsze prace nad rozwojem nowych metod nauczania.

Konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA to możliwość spotkania dla środowisk zawodowych na co dzień zajmujących się edukacją cyfrową i analizą stanu edukacji wirtualnej w Polsce i wypracowania planu dalszego jej rozwoju. Do udziału w konferencji zapraszamy praktyków edukacji wirtualnej i cyfrowej, trenerów, nauczycieli, wykładowców, badaczy, autorów publikacji i twórców narzędzi informatycznych, propagatorów nowoczesnej edukacji cyfrowej oraz przedstawicieli firm z obszaru edukacji wspomaganej informatycznie. Konferencja ma posłużyć również wymianie opinii i debacie nad wypracowaniem sposobu integracji technologii wirtualnych w obecnym modelu edukacji, w świetle pojawiających się wielu wyzwań i szans.

            Czy przyszłość edukacji to edukacja wirtualna lub edukacja wspomagana wirtualnie? Jak dzisiejsza edukacja wykorzystuje VR i AR? Jak wirtualną rzeczywistość wykorzystuje się w edukacji na różnych poziomach kształcenia? O tym i nie tylko dyskutować będą uczestnicy I Konferencji WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje również:

·       Krajobraz wirtualnych kompetencji

·       Technologie i narzędzia

·       Sztuczną inteligencję

·       Wirtualizację z punktu widzenia badacza

·       Wirtualne kompetencje dla rozwoju – zdobycze, potrzeby, plany

·       Transformację cyfrową – rozwiązania systemowe

·       Inwestycje w edukację przyszłości

·       Zarządzanie edukacją przyszłości

·       Edukację wirtualną w kontekście wyzwań gospodarczo-ekonomicznych


Źródło:  https://vr2022.pwsw.eu/konferencja/

Aktualizacja:  2022-11-28 09:17:02