SPORT: JĘZYK, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU


-

Collegium Maius UMK Toruń
Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej

SPORT: JĘZYK, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA

WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

organizowanej przez Katedrę Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki oraz Katedrę Języków Romańskich w dniach 11-12 maja 2023 roku.

Celem konferencji jest integracja przedstawicieli różnych dyscyplin i profesji zajmujących się sportem oraz środowiska naukowego i pozanaukowego wokół jego problematyki.

Do udziału zapraszamy językoznawców, socjologów, politologów, ekonomistów, prawników, historyków sportu, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli nauk medycznych, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków kultury, historyków sztuki ukierunkowanych badawczo na problematykę sportu i motywów sportowych oraz dziennikarzy sportowych.

W ramach trzech obszarów tematycznych JĘZYK, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA refleksji pragniemy poddać dynamicznie zmieniające się środowisko sportu i to, jak mierzy się ono z wyzwaniami XXI wieku, uwzględniając wydarzenia ostatnich miesięcy. Poza tradycyjnymi wyzwaniami związanymi z postępującą globalizacją, ekspansją nowych mediów oraz rosnącą profesjonalizacją działalności sportowej należy uwzględnić ograniczenia epidemiczne utrudniające w znacznym stopniu rywalizację sportową na każdym szczeblu, wojnę w Ukrainie, czy kontrowersje wokół organizacji tegorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze.

Proponowany zakres tematyczny:

JĘZYK

 • język i komunikacja w sporcie
 • rozwój słownictwa sportowego poszczególnych dyscyplin
 • przenikanie słownictwa sportowego do innych rejestrów językowych
 • internacjonalizmy w języku sportu  
 • sport w nauczaniu języka obcego


SPOŁECZEŃSTWO

 • nowe oblicza komercjalizacji sportu
 • sport a tożsamość
 • sport a inicjatywy charytatywne
 • aspekty prawne działalności sportowej
 • społeczne aspekty sportu osób z niepełnosprawnościami


KULTURA

 • sport we współczesnych mediach
 • miejsce sportu w lokalnej i ponadlokalnej kulturze  
 • kultura korporacyjna w sporcie
 • kultura fizyczna w rozwoju człowieka
 • sport we współczesnej literaturze i sztuce

Zapraszamy do wygłoszenia referatów w języku polskim lub angielskim. Czas przewidziany na wystąpienie to 20 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 marca 2023 na adres pankanine@umk.pl (dr Emilia Pankanin, współorganizator konferencji)

Istnieje możliwość publikacji wygłoszonych referatów w tomie monograficznym serii naukowej „Sport: Język, społeczeństwo, kultura” (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) po uzyskaniu pozytywnych recenzji.


Źródło:  http://sportlsc.umk.pl

Aktualizacja:  2022-12-21