The INTERNATIONAL RESEARCH SUMMER SCHOOL 2023, IRSS 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education


-

Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski
Warszawa, Dobra 55, Warszawa

Międzynarodowa letnia szkoła naukowa: The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education umożliwia doktorantom i młodym pracownikom naukowym poszerzenie ich wiedzy specjalistycznej dotyczącej badań o edukacji/nad edukacją o najnowsze światowe odkrycia z zakresu badań jakościowych.

IRSS 2023 oferuje różne formy pracy sprzyjające rozwijaniu kompetencji badawczych dotyczących projektowania, realizacji i upowszechniania badań jakościowych w naukach społecznych, eksponując etykę badań. The International Research Summer School 2023 on Qualitative Research and Academic Integrity in Education ma prowadzić do nawiązywania kontaktów z uznanymi międzynarodowo ekspertami, którzy mogą być zainteresowani podjęciem współpracy naukowej z uczestnikami IRSS 2023 i przyjęciem ich do swoich grup badawczych.

Szkoła organizowana jest przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z World Educational Research Association (WERA), International Association of Educators (INASED) oraz European Network of Academic Integrity (ENAI).


Źródło:  http://www.irss2023.pl

Aktualizacja:  2023-01-09 23:42:26