Sztuka w poszukiwaniu tożsamości


-

Akademia Nauk Stosowanych
Tarnów, ul. A. Mickiewicza 8

Wydział Sztuki i Wydział Humanistyczny Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Sztuka w poszukiwaniu tożsamości", która odbędzie się 20 kwietnia 2023 w Tarnowie.  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest skierowana do naukowców różnych specjalności w zakresie nauk humanistycznych. Za punkt wyjścia należy uznać pojęcia dekonstrukcji i transgresji szeroko rozumianej sztuki, co pozwoli na jej uwolnienie, redefiniowanie, a przede wszystkim na jej zbadanie i przeprowadzenie właściwych i rozległych refleksji. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać w oddzielnym pliku do  10.03 2023 r., na adres: konferencja-sztuka@anstar.edu.pl

Przewidywany czas na wystąpienie: 20 minut. Możliwość przedstawienia prezentacji (w zgłoszeniu proszę o zaznaczenie informacji)

W zgłoszeniu proszę podać:

– imię i nazwisko, stopień naukowy i afiliację, adres mailowy, numer telefonu, adres do korespondencji

–  tytuł referatu oraz  abstrakt (do 200 słów) określający problematykę wystąpienia.

Organizatorzy planują  opublikowanie artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym "Humanities and Cultural Studies".