Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej"


-

Online

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany wyników badań, poglądów, opinii i  doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów ściągania i służb z zakresu użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnionych (służb, organów i innych podmiotów ochronnych i medycznych) całym jej spektrum prawno – proceduralnym.  

        Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza oraz postulaty legislacyjne w zakresie usprawnienia istniejących przepisów i procedur jak także wnioski z dotychczasowego „użycia i wykorzystania środków przymusu i broni palnej”.

        Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.


Źródło:  http://Rejestracja na adres kontakt@prawoibezpieczenstwo.com

Aktualizacja:  2023-01-20