I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Aspekty prawno-administracyjne"


-

Online
Online, Online

Cele konferencji koncentrują się wokół wymiany wyników badań, poglądów, opinii i  doświadczeń przedstawicieli świata nauki oraz europejskich organów ściągania i służb z zakresu użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez uprawnionych (służb, organów i innych podmiotów ochronnych i medycznych) całym jej spektrum prawno – proceduralnym.  

        Zgodnie z założeniami organizatorów głównym przedmiotem wystąpień będzie analiza oraz postulaty legislacyjne w zakresie usprawnienia istniejących przepisów i procedur jak także wnioski z dotychczasowego „użycia i wykorzystania środków przymusu i broni palnej”.

        Wartością dodaną będzie nakreślenie nowych obszarów badawczych dotyczących tej tematyki.

FORMULARZ rezerwacji: https://forms.gle/M7TDMGuCytceXFhF9


Aktualizacja:  2023-01-27 09:28:15