Konferencja Naukowa Zrównoważony Rozwój i Ochrona Środowiska


-

Folwark Książęcy
Kliczków K. Bolesławca, 15-21D

Zapraszamy do udziału w konferencji:

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń oraz integracja przedstawicieli nauki zajmujących się problematyką ochrony środowiska, ekonomii ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem, rachunkami ekonomicznymi środowiska oraz łączących w swych badaniach zagadnienia gospodarki i środowiska.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka (Uniwersytet Wrocławski)

W ramach podstawowej opłaty konferencyjnej zapewniamy:
− możliwość zaprezentowania referatu i (lub) posteru,
− certyfikat za czynny lub bierny udział w konferencji,
− przyjazną atmosferę do wymiany poglądów oraz wyników badań,
− atrakcyjną przyrodniczo lokalizację konferencji,
− dwa noclegi w Folwarku Książęcym,
− dwa śniadania i dwie obiadokolacje,
− bezpłatny dostęp do basenu, saun i strefy fitness.

Opcjonalnie można uczestniczyć w samej konferencji bez noclegu (brak wyżywienia i dostępu do stref hotelowych dostępnych tylko dla gości) lub skorzystać tylko z jednego noclegu (jedna obiadokolacja i śniadanie, ograniczony dostęp do stref). Ponadto istnieje możliwość dokupienia dodatkowych usług w czasie pobytu, płatnych bezpośrednio w hotelu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Folwarku Książęcego i Zamku Kliczków.

Terminy:
− przyjmowanie zgłoszeń` – 28 lutego 2023 r.
− wnoszenie opłat konferencyjnych – 10 marca 2023 r.
− ogłoszenie programu konferencji – 1 kwietnia 2023 r.
− konferencja – 24-26 kwietnia 2023 r.

Wpisowe:
- podstawowa opłata konferencyjna – 490 zł/os.
- opłata konferencyjna – jeden nocleg – 390 zł/os.
- opłata konferencyjna – bez noclegów – 290 zł/os.

Zachęcamy szczególnie do udziału Młodych Naukowców, tj. studentów, doktorantów, doktorów. 

Więcej informacji na stronie internetowej, w tym także druk zgłoszenia i wytyczne dot. abstraktów.


Źródło:  http://miodny.eszymanski.pl/kn-zrownowazony-rozwoj-i-ochrona-srodowiska/

Aktualizacja:  2023-01-28 20:23:02