1. Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa Doktorantów Instytutu Kulturoznawstwa UWr „Wybadać codzienność”


-

Wrocław

Konferencja naukowa organizowana przez doktorantów Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury), do udziału w której zaproszeni są młodzi naukowcy reprezentujący w szczególności dyscypliny humanistyczne i społeczne.

Partner: pismo naukowe Kultura-Historia-Globalizacja

Termin: 15 czerwca 2023 roku, Wrocław (konferencja odbędzie się wyłącznie stacjonarnie)

Termin nadsyłania zgłoszeń z tytułami i abstraktami do 1000 znaków: 12 marca 2023 r.
O przyjęciu decydować będzie, obok walorów merytorycznych, kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na konferencję przez organizatorów: 26 marca 2023 r.
W przypadku zainteresowania publikacją w piśmie KHG (20 punktów na ministerialnej liście czasopism) wymagane jest nadesłanie przez uczestników tekstu (do 40 000 znaków) w terminie do 1 czerwca 2023 roku. Po konferencji do nadesłanych wcześniej tekstów będzie można wprowadzić zmiany. Teksty zostaną opublikowane do 15 września 2023 roku.

Strona internetowa pisma: https://k-h-g.pl/
 
Przed nieco ponad dziesięcioma laty znany polski antropolog kultury, Roch Sulima, zauważył, że: „liczba konferencji naukowych poświęconych «codzienności» zaczyna [...] dorównywać liczbie konferencji poświęconych flagowej kategorii ostatnich dekad, czyli «tożsamości»”. Sugerował tym samym, że codzienność to nie tylko synonim pożądanej „normalności”. Jest ona bowiem „potężną modą, towarem, a przy tym rzeczywistością mitopodobną, totalizujacą, o dużej mocy oddziaływania”. Trzeba podkreślić, że od tamtego czasu – w coraz bardziej zglobalizowanym za sprawą nowych technologii i mediów ludzkim uniwersum – zaszło wiele ważnych zmian. Otóż
w naszym przekonaniu znaczenie problematyki „tożsamości”, jak też przede wszystkim „codzienności”, nie tylko nie straciło na aktualności, ale stało się jeszcze istotniejsze dla zrozumienia współczesnego świata. Innymi słowy, kwestia codzienności wydaje się domagać pilniejszego namysłu, niż miało to miejsce przed dekadą. Liczne media społecznościowe nakłaniają do kadrowania i wykrawania scen z naszego życia – do wizualizowania i upubliczniania doświadczeń kulinarnych, rekreacyjnych, podróżniczych, ale też osiągnięć zawodowych. To jednak tylko jeden z wymiarów codzienności. Przybierający na sile populizm stawia „zwykłego człowieka” z jego codziennością i tzw. zdrowym rozsądkiem naprzeciw nieodpowiedzialności oraz arogancji „elit” politycznych i ekonomicznych – niezainteresowanych rzeczywistymi problemami. Spoglądając zaś  z jeszcze innej strony, widzimy, jak kwestie biopolityczne – antropogeniczne zmiany klimatu, przekształcenia form rodziny, walki o prawa reprodukcyjne
i związane z tożsamością płciową – intensyfikują refleksję o codzienności, przywołują wciąż jej obrazy, a nawet ją dyscyplinują. Oto w sporach o gender rodzina i miłosne związki są afirmowane publicznie czy to na marszach równości, czy to na marszach dla życia i rodziny, a ruchy proekologiczne przekonują, że najmniejsze codzienne wybory mają wpływ na los planety. Wszystko to prowokuje do ponownego podniesienia kwestii codzienności.

Nie przesądzamy o tym, że „codzienność” jest pojęciem uchwytującym sedno powyższych przemian, ale wobec tak istotnych zjawisk chcielibyśmy otworzyć dyskusję o jego przydatności. Jak struktury i napięcia społeczne przeobrażają codzienność? Jak funkcjonuje jako forma dyskursu? Gdzie przebiega granica między tym, co pospolite, a tym, co nadzwyczajne? W jaki sposób działania, nawyki i rutyny warunkują dynamikę codzienności?
 
„Codzienność” pozostaje poręcznym zwornikiem rozmaitych badań w obrębie humanistyki oraz nauk społecznych. Po pracach A. Schütza, Annalistów, M. Lefebvre’a, E. Goffmana, M. de Certeau, P. Bourdieu, Y. Saito, po esejach J. Brach-Czainy czy przywołanego R. Sulimy, codzienności nie sposób dezawuować jako przedmiotu naukowych dociekań. Z niecierpliwością będziemy czekać na Wasze rozwinięcia tematu codzienności z punktu widzenia różnych dyscyplin.
 
Poddajemy Wam pod rozwagę następujące kwestie (choć jesteśmy otwarci na wszystkie, nawet niecodzienne propozycje):
1. Język opisu codzienności (np. codzienność jako tworzywo literatury czy reportażu);
2. Dystans wobec codzienności, postawy krytyczne;
3. Estetyka codzienności;
4. Aksjotyczne przestrzenie codzienności;
5. Codzienność „nie-ludzka”;
6. Rutyny, nawyki, przyzwyczajenia.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji na następujące adresy mailowe:
anna.kwapisz@uwr.edu.pl (mgr Anna Kwapisz),
lukasz.rozwadowski@uwr.edu.pl (mgr Łukasz Rozwadowski).
 
W temacie maila prosimy wpisać „codzienność”. Pliki w formacie doc(x) powinny zawierać imię, nazwisko autora, afiliację instytucjonalną, tytuł wystąpienia, abstrakt, słowa kluczowe oraz informacje kontaktowe.
 
Komitet naukowy konferencji: mgr Anna Kwapisz, mgr Łukasz Rozwadowski

Opiekunki naukowe konferencji: dr hab. Dorota Koczanowicz (prof. UWr), dr hab. Magdalena Barbaruk


Aktualizacja:  2023-02-13