CYBERBEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH.


-

Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata". Cyberbezpieczeństwo technologii informacyjnych
Rzeszów, PRZ, ul. Aleja Powstańców Warszawy 10 35-959 RZESZÓW

Konferencja ma wnieść wkład w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki cyberbezpieczeństwa. Analizując zjawisko cyberbezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu redefiniowaniu i ewolucji. Po pierwsze, chcielibyśmy zwrócić uwagę na zmianę definicji znaczenia „cyberbezpieczeństwo” po ostatnich wydarzeniach w Europie i na świecie. Drugim ważnym celem będzie analiza złożoności i współzależności samego cyberzagrożenia oraz wyzwań, które powinny być podjęte na poziomie państwowym i międzynarodowym w
obecnym środowisku, a w szczególności w Polsce. Ostatnim celem będzie analiza działań podejmowanych na poziomie poszczególnych państw i środowiska międzynarodowego, aby zapewnić ochronę cyberprzestrzeni w wymiarze strategicznym, a w szczególności na płaszczyźnie informatycznej, politycznej, prawnej, czy gospodarczej w nowej epoce, która zaistniała w Europie w wyniku dwóch ostatnich wydarzeń, a mianowicie pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie.


Źródło:  https://fpbn.pl/konferencja-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa/

Aktualizacja:  2023-04-12 11:48:43