Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Za rękę z Darwinem. Ewolucja a świat ludzi, roślin i zwierząt”


-

online
Online, online

Szanowni Państwo,

Center for the Study of Science and Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt “Za rękę z Darwinem. Ewolucja a świat ludzi, roślin i zwierząt”


KIEDY?

Konferencja odbędzie się w sobotę 30 września 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 1 października 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Za rękę z Darwinem: Ewolucja a świat ludzi, roślin i zwierząt", jest wymiana doświadczeń i wiedzy między młodymi a doświadczonymi badaczami, którzy zaprezentują najważniejsze wyzwania i kluczowe osiągnięcia biologii ewolucyjnej oraz dyscyplin i subdyscyplin pokrewnych.

Konferencja będzie skupiać się na tematach związanych z teorią ewolucji, jej wpływem na rozwój świata roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego oraz na tematyce związanej z ekologią i ochroną przyrody. Celem konferencji jest zwiększenie świadomości na temat ewolucji oraz jej znaczenia dla zachowania różnorodności biologicznej. 

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prezentacji naukowych oraz wziąć udział w dyskusjach na temat różnorodnych zagadnień związanych z ewolucją.  


PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE 

→ “Być albo nie być ” – postrzeganie ewolucjonizmu Darwina na przestrzeni lat

→ Analiza człowieka w królestwie zwierząt

→ Teoria ewolucji a dziedzictwo genetyczne

→ Koewolucja roślin i zwierząt: jak rośliny i zwierzęta współ ewoluowały w czasie i jak  ich interakcje wpłynęły na rozwój wybranych gatunków.

→ Ewolucja doboru płciowego: Spojrzenie na to, jak dobór płciowy ewoluował w czasie i jak wpłynął na rozwój różnych gatunków.

→ Ewolucja a ochrona różnorodności biologicznej

→ Wpływ antropogenicznych zmian na ewolucję

→ Rola epigenetyki w ewolucji oraz jej implikacje

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu. 

Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?

☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


RADA NAUKOWA CENTER FOR THE STUDY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)

• dr Kamil Konowalik (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)

• dr inż. Piotr Sokolski (Politechnika Wrocławska)

• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)

• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies)


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1️⃣ Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:https://forms.gle/3Je1U5rCV23ZuKG97

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj ⏳do godz. 23.59 dnia 18 września 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)❗

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 19 września 2023 r.

3️⃣ Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 21 września 2023 r. (godz. 20.00).
 

☞ UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1️⃣ Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/wsr5ddQSJ3uFfce98

2️⃣ Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 20 września 2023 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3️⃣ Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 23 września 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”). 


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

☞ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).

• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,

☞ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Za rękę z Darwinem”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


❓PYTANIA

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Patrycją Przedwojską: przedwojska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!____________________

Center for the Study of Science & Technology - O NAS

Center for the Study of Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for the Study of Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/2rILADLMd

Aktualizacja:  2023-04-28 17:50:26