Iwaszkiewicz – recepcja, interpretacje, adaptacje. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa


-

Warszawa

Twórczość autora Brzeziny jest interpretowana medialnie (scenicznie, filmowo, radiowo) od niemal stu lat, w konsekwencji czego mamy do czynienia z katalogiem różnorodnych odczytań tej „bliskiej życiu”, a jednocześnie wizualnie sugestywnej – jak pisał o niej Wajda – spuścizny. Pisarstwo Iwaszkiewicza (prozatorskie, dramaturgiczne, a nawet poetyckie) doczekało się kilkudziesięciu ekranizacji – zarówno filmowych, jak i telewizyjnych, stając się podstawą niezliczonych wręcz spektakli teatralnych i słuchowisk. Przetworzenia owe wydają się szczególnie inspirującym materiałem badawczym, zarówno z uwagi na twórcze zetknięcia się wyobraźni pisarza z wyobraźnią twórców filmowych i teatralnych (m.in. Andrzej Wajda, Agnieszka Holland, Izabella Cywińska), jak i z uwagi na różnorodność estetyczną i stylistyczną samych przetworzeń. Twórczość Iwaszkiewicza stanowi literacką podstawę zarówno dla utworów bliskich estetyce socrealizmu (np. Dom na pustkowiu, reż. Jan Rybkowski 1949), jak i operujących poetyką oniryczną (np. Serenite, reż. Alina Skiba-Zduń, 1988). Wydaje się, że – mimo rozbudowanej refleksji badawczej nad spuścizną pisarza – znacząca część inscenizacji i ekranizacji jego dzieł wciąż domaga się ponownego lub szerszego odczytania. Wyłączając interpretacje Wajdy, medialne przetworzenia utworów Iwaszkiewicza do dziś nie doczekały się refleksji monograficznej, na którą niewątpliwie zasługują.

Podczas konferencji chcielibyśmy położyć nacisk na te działania interpretacyjne i artystyczne, które są wyrazem poszukiwania nowych jakości poprzez różne strategie wchodzenia w dialog z literaturą. Zachęcamy do prześledzenia na konkretnych przykładach sposobów zarówno adaptowania, jak i reinterpretowania dzieł Skamandryty, wprowadzania ich w nowe konteksty estetyczne, intelektualne i światopoglądowe. Zachęcamy również do podjęcia namysłu nad współczesnymi odczytaniami dzieł Iwaszkiewicza i proponujemy przyjrzeć się zarówno temu, w jaki sposób one na przestrzeni lat funkcjonowały (i nadal funkcjonują) w twórczych przetworzeniach i we współczesnej refleksji humanistycznej.

Proponowane zakresy badawcze:

- twórczość Iwaszkiewicza w przekładach intermedialnych;

- strategie adaptacyjne w przetworzeniach dzieł pisarza;

- „motywy iwaszkiewiczowskie” w ekranizacjach i inscenizacjach;

- adaptacje iwaszkiewiczowskie w kontekście refleksji literaturoznawczych nad twórczością pisarza;

- biografia Jarosława Iwaszkiewicza w twórczych ujęciach (dokumentalnych i teatralnych);

- Iwaszkiewicz i cenzura;

- współczesna recepcja twórczości pisarza.

 

W zależności od liczby zgłoszeń, planowana jest recenzowana monografia naukowa i/lub dział tematyczny w czasopiśmie naukowym z listy MNiSW.

 

Krótki abstrakt planowanego wystąpienia (z tytułem oraz danymi autora: imieniem i nazwiskiem, miejscem afiliacji, numerem telefonu, adresem e-mail) prosimy przesyłać do  soboty 15 października roku na trzy adresy:

 

katarzyna.golos.uksw@gmail.com, brygida.pawlowska@gmail.com, zalacznikkulturoznawczy@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!

prof. ucz. dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk

dr Dorota Dąbrowska

dr Katarzyna Gołos-Dąbrowska (sekretarz konferencji)

 


Aktualizacja:  2023-05-02 08:51:19