Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych


-

Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Częstochowa, Armii Krajowej 19B

Celem konferencji jest wieloaspektowa i interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami dotyczącymi współdziałania i współdzielenia na poziomie międzyorganizacyjnym, wewnątrzorganizacyjnym oraz indywidualnym. Poprzednia edycja konferencji odbyła się w szczególnym czasie pandemii i lockdownu. Zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19, pracy zdalnej, działań w środowisku wirtualnym były podejmowane w tekstach zawartych w ostatnim tomie pokonferencyjnym. W roku 2022 całym światem wstrząsnęła agresja Rosji na Ukrainę, co także przekładało się na relacje współpracy na poziomie globalnym – zarówno przedsiębiorstw, instytucji, jak i obywateli. Uświadamia to nam konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków na poziomie globalnym i lokalnym. Adaptacja stała się więc głównym tematem tegorocznej konferencji. Ponieważ zjawiska te zachodzą na wielu płaszczyznach, organizatorzy konferencji zapraszają do udziału i dyskusji przedstawicieli różnych dziedzin nauki, w szczególności socjologii, psychologii, zarządzania, prawa oraz ekonomii. Formuła konferencji przewiduje udział praktyków inicjujących i regulujących współpracę między obywatelami, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

PANELE TEMATYCZNE KONFERENCJI:

Społeczne i kulturowe uwarunkowania adaptacji do zmian w organizacji

Współpraca między obywatelami i instytucjami w zakresie adaptacji do zmian

Aktywizacja obywateli do współdziałania na rzecz dobra wspólnego

Działalność ruchów społecznych na rzecz zrównoważonego środowiska

Współdziałanie na rzecz ograniczenia negatywnych skutków rozwoju cywilizacyjnego

Znaczenie bezpieczeństwa dla współpracy

Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych na rzecz bezpieczeństwa

Uwarunkowania współpracy współczesnych przedsiębiorstw

Partycypacja pracownicza a innowacyjność

Współdziałanie w sieciach społecznych

Socjologiczne i psychologiczne aspekty dzielenia się wiedzą

Modele współdzielenia się oraz ich zastosowanie w świecie realnym i wirtualnym

Konsumpcjonizm i jego alternatywy

Smart City jako rezultat współdziałania


Źródło:  http://skisoft.pl/lukabi/lpi/2023

Aktualizacja:  2023-05-24 14:48:19