Ogólnopolska konferencja naukowa „Znikanie, zanik, zaginięcie – dyskursy nieobecności”


-

online
Online, online

Niekiedy zauważamy, że coś wokół się zmieniło – pojawił się jakiś brak, jakaś nieobecność, jakieś wrażenie pustki. Czasem wiemy lub doświadczamy – tej nieobecności, zniknięcia, zaniku. Czasem coś lub – co gorsza – ktoś znika. Bez śladu. Bez ostrzeżenia. Czasem pamiętamy z lekcji historii – jak znikały całe cywilizacje, rody. A opowieści rodzinne wiążą się czasem z mówieniem o widmach tych, co zaginęli bez śladu w zawierusze historii albo miejscach, które zniweczył czas. Czasem też zauważamy, ze coś w nas samych zniknęło, zanikło, odeszło. A czasem po prostu wymazujemy, skazujemy na niebyt. Nieobecność może się więc realizować na wielu płaszczyznach i objawiać na wiele sposobów. Właśnie dlatego organizatorzy konferencji proponują np. refleksję nad następującymi zagadnieniami -nie wykluczając też innych ujęć:

·          zaginięcie, zniknięcie, nieobecność jako temat kultury – literatura, film, serial, komiks, sztuki piękne, gry wideo etc.

·          sprawy kryminalne: zaginięcia, nierozwiązane sprawy, porwania etc.

·          historia – dawniejsza i nowa;

·          zanikanie kultur;

·          przestrzeń przeobrażona, przestrzeń zniszczona, nieobecna;

·          zaginione cywilizacje, kultury, miasta, wyprawy;

·          demografia;

·          psychologia;

·          socjologia;

·          nieobecność medialna, cancel culture; media, social media;

·          filozofia;

·          zanikanie subkultur, trendów, mód;

·          więzi rodzinne – rozdzielenie, nieobecność, porzucenie;

·          rody, rodziny, jednostki;

·          pedagogika;

·          emigracje;

·          utracona tożsamość;

·          środowisko i ekologia;

·          zanikające zawody;

·          technologia i zanikanie;

·          czas i nieobecność;

·          zaginione dzieła sztuki, książki, utwory muzyczne;

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres znikanie.ekonferencja@gmail.com mija 29 września 2023roku. Na podany adres należy przesłać w jednym pliku:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://znikanieekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-07-29 13:54:19