Ogólnopolska konferencja naukowa "Góry"


-

online
Online, online

Góry to nie tylko znakomite miejsca odpoczynku, to nie tylko słynne „paragony grozy”, także nie jedynie niezdobyte lub zdobywane z trudem szczyty (mniejsze czy większe. To również krajobrazy, styl życia, element kultury i tradycji, tak regionalnej, jak i nowoczesnych mód na sporty, wyjazdy, wędrówki, wspinaczki czy choćby spacery dla zdrowia. W kontekście sztuki pytać można, co łączy Leopolda Staffa, Jana Długosza, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską i Jerzego Żuławskiego? Jak w tej grupie może znaleźć się Gustav Weiss i Jan Stanisławski? I zdumiewać się, co wspólnego z poetami i poetkami ma np. Wanda Rutkiewicz? Otóż wszyscy  oni darzyli miłością góry, pisząc o nich wiersze i poematy, malując senne górskie krajobrazy czy wreszcie zdobywając i ginąc w otchłaniach lodowych. Nie sposób wobec tego nie skonfrontować pól badawczych, poglądów i rozpocząć dyskusji o górach w literaturze i kulturze. W związku z tym organizatorzy konferencji proponują namysł nad takimi kwestiami, jak choćby:

·                     góry w kulturze (literatura, teatr, film, serial, komiks, sztuki plastyczne, muzyka, gry wideo etc.);

·                     przewodniki;

·                     mitologia i legendarium;

·                     historia;

·                     filozofia;

·                     mitologia;

·                     góry w kulturze i tradycji ludowej;

·                     zdobywanie szczytów, polscy i zagraniczni himalaiści; biografie, autobiografie, wywiady;

·                     kontrowersje;

·                     pomniki przyrody;

·                     fauna i flora;

·                     ekologia;

·                     turystyka;

·                     media i social media;

·                     psychologia;

·                     edukacja i pedagogika;

·                     socjologia;

·                     hobby;

·                     podróże i turystyka górska;

·                     fotografia;

·                     architektura.

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: dc.ekonferencja@gmail.com mija 4 października 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

•              abstrakt (max. 600 słów);

•              aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

•              numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://www.goryekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-07-29 14:16:34