Ogólnopolska konferencja naukowa „Krzyk i milczenie. Perspektywy społeczne, obyczajowe, medialne”


-

Online

Powiada się, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Czy jednak współcześnie istotnie jest to zawsze dobra strategia? Krzyk to nie tylko wyraz rozpaczy, gniewu, bezsilności, to także głos w dyspucie, gdy nikt nie chce słuchać, gdy ignorowane są wyrażone w sposób stonowany argumenty. Sama dyskusja niekiedy nie wystarczy. Z kolei milczenie także nie musi być sygnałem, że pokornie przyjmuje się do wiadomości czyjeś opinie czy uwagi. Milczenie może oznaczać choćby strach, być reakcją na mobbing, może wyrażać smutek albo wsparcie, które nie wymaga słów. czy współczesny świat jest przegadany jaka strategia i jakie zrozumienie dla jej wybrania jest możliwe do wyjaśnienia? Chodzi tu zarówno o dyskursy polityczne, społeczne, uwikłane w wydarzenia traumatyczne, lecz także o manifestację poglądów, a nawet uprawianie sztuki. 

 Dlatego organizatorzy konferencji proponują np. takie zagadnienia, jak:

·          krzyk i milczenie kulturowym;

·          sztuka a krzyk i milczenie;

·          perspektywa społeczna;

·          manifestacje;

·          polityka;

·          marsze milczenia;

·          krzyk lub milczenie jako wyraz niezgody;

·          protesty i strajki;

·          historia a współczesność;

·          mobbing;

·          trauma;

·          gniew, agresja;

·          psychologia,

·          socjologia

·          edukacja pedagogika;

·          media i social media;

·          odpowiedzialność społeczna;

·          przemysł, produkcja, kampanie marketingowe etc.;

·          ekonomia;

·          prawo;

·          przemilczenia;

·          wstyd;

·          społeczna interpretacja krzyku i milczenia;

·          zastraszanie; przemoc psychiczna;

·          dyskryminacja;

·          zmowa milczenia;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: krzymil.ekonferencja@gmail.com mija 7 października 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

·          abstrakt (max. 600 słów);

·          aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy

·          numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).


Źródło:  http://www.krzykimilczenieekonferencja.wordpress.com

Aktualizacja:  2023-07-29 14:28:09