Konferencja Naukowa "400 lat druku w Warszawie"


-

Warszawa

Wiosną 1624 r. działalność drukarską w Warszawie rozpoczął Jan Rossowski. Tym samym czarna sztuka już na stałe zagościła w mieście stołecznym. W czterechsetną rocznicę założenia pierwszej stałej oficyny drukarskiej w Warszawie chcemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej, której tematem przewodnim będzie „400 lat druku w Warszawie”.

Inicjatorami konferencji są Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski.

Historia mediów drukowanych w Warszawie pojawia się podczas konferencji, seminariów i zebrań naukowych. Od lat jednak nie miało miejsce forum, na którym zebrani badaczki i badacze mogliby nakreślić całościowy obraz zjawiska w świetle najnowszych badań.

Liczymy na to, że podczas proponowanej konferencji naukowej wspólnie z Państwem przedstawimy możliwie całościowo dzieje publikowania oraz postaci związanych z tą działalnością, instytucji (wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory prywatne) na mapie historycznej i kulturalnej Warszawy. Zależy nam na dostrzeżeniu zjawisk w ujęciu historycznym od pierwszych warszawskich druków po współczesność. Zapraszamy osoby, przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych, które w obszarze swoich badań zajmują się problematyką publikowania w Warszawie w rozmaitych kontekstach społecznych, kulturowych, czy politycznych.

Planujemy, że owocem konferencji będzie publikacja, w której problematyka książki i prasy warszawskiej na przestrzeni dziejów zostanie pokazana w świetle najnowszych badań i która stanie się ważną pozycją w dorobku bibliologii.

Grupy problemowe

I. Historia drukarstwa warszawskiego

II. Działalności wydawnicza i księgarska w Warszawie, w tym problematyka repertuaru wydawniczego

III. Prasa

IV. Ograniczenia wolności słowa

V. Upowszechnianie książki, wypożyczalnie, biblioteki instytucjonalne i księgozbiory prywatne

VI. Czytelnictwo

Nadsyłanie zgłoszeń

Oczekujemy zarówno na teksty monograficzne jak i przeglądowe. Przyjmujemy do publikacji artykuły w językach kongresowych. Zgłoszenia referatów prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r. przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/FmtDppjLFAfubaMe6 

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 500,- zł (doktoranci 200,- zł) proszę wnieść dopiero po potwierdzeniu przyjęcia referatu, nie później niż do 29.02.2024 r. z dopiskiem: "400 lat druku w Warszawie" oraz imieniem i nazwiskiem uczestniczki/-ka.

Dane do przelewu: 

nr konta: 66 2130 0004 2001 0412 0242 0001,

odbiorca: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

Harmonogram

  • Nadsyłanie zgłoszeń referatów do 31.10.2023 r.

  • Informacja o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszeń 30.11.2023 r.

  • Publikacja programu 31.01.2024 r.

  • Konferencja 11-12.03.2024 r.

  • Wniesienie opłat konferencyjnych do 29.02.2024 r. (po informacji o przyjęciu referatu)

  • Przesyłanie tekstów do publikacji pokonferecnyjnej do 30.06.2024 r.

Rada Naukowa

prof. dr hab. Janusz Adamowski (Dziekan WDIB UW)

kustosz Radosław Adamski (Kierownik Muzeum Drukarstwa Warszawskiego)

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Dariusz Jarosz (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIB UW)

dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej)

prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Mikołaj Ochmański (Uniwersytet Warszawski)

dr Dorota Pietrzkiewicz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Kierownik Katedry Książki i Historii Mediów WDIB UW)

prof. dr hab. Zbigniew Romek (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (Dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW)

mgr Anna Wołodko (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

Komitet Organizacyjny

dr hab., prof. ucz. Jacek Puchalski (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)

mgr Katarzyna Jarzyńska

dr Mikołaj Ochmański

dr Dorota Pietrzkiewicz

mgr Renata Rokicka

dr Katarzyna Seroka

dr Anita Zawisza


Źródło:  https://sites.google.com/uw.edu.pl/warszawa400

Aktualizacja:  2023-10-03 14:38:22