II Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


-

Poznań

Szanowni Państwo,

Center for Science and Technology oraz Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

➡️KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 20 lipca 2024 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość kongresu zależy od liczby prelegentów.

W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 21 lipca 2024.

➡️CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Założeniem Kongresu jest interdyscyplinarna debata na temat współczesnych i historycznych problemów i wyzwań nauk ścisłych i przyrodniczych.

Wystąpienia zostaną ułożone w ramach sześciu odpowiadających poszczególnym dziedzinom nauki paneli tematycznych.

I panel – nauki o ziemi i środowisku (m.in. geofizyka, geografia, geologii i oceanografia)

II Panel – nauki chemiczne (m.in. biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz technologia chemiczna)

III Panel – nauki fizyczne (m.in. astronomia, biofizyka, fizyka i geofizyka)

IV Panel – nauki biologiczne (m.in. biochemia, biofizyka, biologia, biomatematyka, biotechnologia, ekologia i mikrobiologia)

V Panel – informatyka i matematykaWystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies.

Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.

Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu.

Wierzymy w wolność akademicką.

Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

➡️DLA KOGO?
☞ Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
☞ Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

➡️RADA NAUKOWA CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY

• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska) - Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska) – Wice-przewodniczący Komitetu Naukowego.
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich Center for Science & Technology) – Członek Komitetu Naukowego.
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.

➡️UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

☞ UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/NKg8A76v3g5NXVME9

2. Rejestracji dokonaj poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 10 lipca 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony) 

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 11 lipca 2024 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 13 lipca 2024 r.

☞ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/j3oAcqpyCKZTgg8z7

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 13 lipca 2024 r.

Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej.

Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 lipca 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

➡️OPŁATY ZA UCZESTNICTWO 
☞ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 149 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).
• 179 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,
☞ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 69 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

JAK ZATYTUŁOWAĆ PRZELEW?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Nauk Ścisłych Przyrodniczych”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

➡️PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA 

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

➡️FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję)
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

 ➡️PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Ewą Lebiodą: lebioda@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia online!

____________________


CENTER FOR SCIENCE & TECHNOLOGY - O NAS

Center for Science & Technology jest towarzystwem naukowym (organizacją naukowo-badawczą) zrzeszonym w ramach polsko-amerykańskiego Stowarzyszenia Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność towarzystwa jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.


Źródło:  https://fb.me/e/86jE109CT

Aktualizacja:  2023-12-02