I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The multidimensionality of cybersecurity”


-

Hotel Holiday Inn Resort Józefów
Józefów, u. Telimeny 1

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i jego ochrona są kluczowe nie tylko ze względów politycznych czy prawnych, ale także ekonomicznych i społecznych. Wielowymiarowość cyberbezpieczeństwa wymaga stosowania różnych narzędzi zapewniających bezpieczne korzystanie z systemów teleinformatycznych, w tym: edukacyjnych, technicznych, finansowych, prawnych i politycznych, a także zaangażowania wykwalifikowanej kadry do zajmowania się cyberbezpieczeństwem i zapewnienia odpowiedniego poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie

Organizowana konferencja naukowa stanowi kontynuację działalności badawczej realizowanej przez pracowników badawczo-dydaktycznych Uczelni we współpracy z naukowcami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych w ramach projektu „The multi-dimensionality of cybersecurity and its relevance to the functioning of international institutions, national actors and socjety”, którego celem była analiza cyberbezpieczeństwa pod kątem jego ponadnarodowego charakteru, z uwzględnieniem cyberzagrożeń występujących w przestrzeni publicznej, prywatnej i społecznej.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The multidimensionality of cybersecurity”, która odbędzie się w dniach 24-26.04.2024 r. będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń  i spostrzeżeń w zakresie cyberbezpieczeństwa. Stanowi ona wstęp do pogłębionych rozważań nad istotą szans, wyzwań, ryzyk i zagrożeń dla człowieka w cyberświecie.

Zgłoszenia czynnego i biernego udziału w Konferencji należy przesyłać do dnia 15 lutego 2024 r. na adres e-mail: conference.cybersecurity@uth.edu.pl

Termin przesłania referatów do publikacji pokonferencyjnej upływa 29 lutego 2024 r.