XVI Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego "75. Rocznica Konwencji Genewskich”


-

WPiA UG
Gdańsk, Bażyńskiego 6

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

we współpracy z

Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

XVI Konferencję Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

„75. Rocznica Konwencji Genewskich”

 

która odbędzie się 24 maja 2024 roku

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

W dniu 12 sierpnia 2024 roku mija siedemdziesiąta piąta rocznica podpisania Konwencji Genewskich o Ochronie Ofiar Wojny, które nadały nowy wymiar obowiązującemu dotąd międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Rocznicy tej towarzyszy pytanie o rolę tych instrumentów prawa międzynarodowego w historii konfliktów zbrojnych. Pytanie to odgrywa szczególną rolę na tle współczesnych kryzysów humanitarnych, naznaczonych działaniami podmiotów, które naruszają normy zakodowane w przyjętych siedemdziesiąt pięć lat temu konwencjach. Mając na uwadze znaczenie tego wyzwania dla społeczności międzynarodowej organizatorzy konferencji zapraszają Państwa do podjęcia debaty, której kierunek wyznacza zagadnienie ochrony ofiar konfliktów zbrojnych, rozpatrywane w kontekście postanowień Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku oraz rozwijających je Protokołów Dodatkowych.

Osoby zainteresowane wystąpieniem podczas konferencji zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów do dnia 5 maja 2024 roku. Nasze zaproszenie kierujemy zarówno do teoretyków jak i praktyków, zajmujących się stosowaniem przepisów prawa humanitarnego. Udział w XVI Konferencji Naukowej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego jest bezpłatny.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń referatów:

 

5 maja 2024 roku

 

Zgłoszenia prosimy kierować za pośrednictwem formularza lub na adres poczty elektronicznej:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc911PI89gHJKkcdLCTN5UyxUMlJLVEZJRVpBVUhEN0cwSkZLOTBHMjlYSS4u

 

konferencja.mph@gmail.com


Źródło:  https://prawo.ug.edu.pl/

Aktualizacja:  2024-03-16 02:13:14